DOMKO je plný obrázkov a radosti

| Košický samosprávny kraj | 23. 2. 2015

Chodby plné krásnych fotografií, obrázkov, veselých postavičiek, na poličkách hlinené i papierové výtvory od výmyslu sveta. Na jednej zo skríň sedí obrovský motýľ vyskladaný z farebných plastových vrchnáčikov z fliaš. Nové diplomy za úspechy v umeleckých i športových súťažiach už pomaly niet kam dávať. Medzitým všetkým v dielňach, triedach, klubovniach sedia mladí i starší ľudia, ktorí našli náplň svojho života v DOMKU.

Domov sociálnych služieb DOMKO v košickom Parku mládeže je predovšetkým denným zariadením, ktoré poskytuje stravovanie, pomoc pri odkázanosti, sociálne poradenstvo, výchovnú starostlivosť, pracovnú terapiu, kultúrnu, záujmovú a terapeutickú činnosť pre hendikepovaných. Od nového roka sa jeho služby rozšírili aj na týždennú starostlivosť. Uplatňuje tvorivo-humanistickú výchovu, rešpektuje zvláštnosti každého jedinca a posilňuje jeho jedinečnú sebarealizáciu. DOMKO vyniká rozmanitou ponukou terapeutických a záujmových činností, ako sú arteterapia, ergoterapia, dramatoterapia, muzikoterpia, canisterapia, biblioterapia. V terapeutickej činnosti dominuje arteterapia, zameraná na rozvoj talentu pri umeleckom spracovaní fotografií a výtvarného cítenia. „Výstavy fotografií našich klientov videli už v sídlach ministerstva dopravy, životného prostredia, financií, školstva, v Slovenskej národnej galérii, na Úrade vlády SR a na mnohých iných miestach,“ hovorí riaditeľ DOMKA Martin Vatra. „Náš divadelný súbor pripravuje predstavenia a zúčastňuje sa súťaží a prehliadok. Klienti sa venujú aj športu, a to plávaniu, stolnému tenisu, futbalu či florbalu. Na viacerých projektoch spolupracujeme so Školou úžitkového výtvarníctva a rôznymi nadáciami.“ 

Aničkine fotografie videli na mnohých výstavách.

Aničkine fotografie videli na mnohých výstavách.

Rozsiahla rekonštrukcia DOMKA

Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ domova získal prostredníctvom projektu Vstúpte k nám…  príspevok Švajčiarskej konfederácie (85 %) 1 072 926 eur a príspevok zo štátneho rozpočtu SR (15 %) 189 340 eur na rozsiahlu rekonštrukciu objektu. Doterajšie náklady na I. etapu a časť druhej etapy boli spolu takmer 885 tisíc eur. Zhotoviteľom stavby bola na základe verejného obstarávania spoločnosť UNISTAV s.r.o. Prešov. Projekt Vstúpte k nám… bol unikátnym spojením neinvestičného a investičného zámeru. Práve takto postavený projekt presvedčil donora, aby podporil žiadateľa. Rekonštrukciou súčasného objektu DSS a jeho nadstavbou o jedno podlažie sa vytvoril priestor na poskytovanie pobytovej služby – týždenného pobytu pre desať klientov. V neinvestičnej časti DOMKO v rámci projektu pripravil v roku 2013 Blumiádu, čo sú tradičné celoslovenské zábavno-pohybové hry mentálne postihnutých ľudí z domovov sociálnych služieb pre 120 účastníkov. Vďaka kalendárom, brožúrkam a letákom sa o zariadení môže dozvedieť množstvo ľudí a subjektov. Veľmi dôležitú časť projektu tvoria vzdelávacie aktivity, 70 zamestnancov všetkých zariadení sociálnych služieb zriadených KSK absolvovalo školenia v oblasti supervízie. Supervízia by mala zamestnancom zariadení sociálnych služieb pomôcť vyhnúť sa prirodzenému syndrómu vyhorenia, získavať iný pohľad na problémy, zvládať náročné pracovné podmienky, hľadať riešenia v zložitých situáciách, čo sa prejaví na lepšej práci s klientmi a ich rodinami.

Zuzana Bobriková
Foto: archív DOMKA

pripravuje sa spevacke vystupenie

Pripravuje sa spevácke vystúpenie.

vznika nova fotografia

Vzniká nová fotografia.

Väčšina klientov rado maľuje.

Väčšina klientov rado maľuje.

Chceme ťa! Lebo máš štýl. Poznáš synonymický rad. Kamošíš sa s rytmickým krátením. Íčka pre teba nie sú problém. Ale najmä preto, že oči máš neustále otvorené. (Aj uši a obzory.) Chýba ti už len jediné. Novinárske portfólio. Praxou u nás si ho vytextuješ. Zajtrajšie noviny ponúkajú prax pre študentov a ďalších záujemcov. Nahliadni s nami do sveta žurnalistiky. Napíš nám na info@zajtrajsienoviny.sk.

Tags: , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: DOMKO je plný obrázkov a radosti

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems