Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja

| Program | 25. 1. 2015

Program od 26. januára do 9. februára 2015

Do 31. januára
Okamihy/The moments
Nové mená v súčasnej dokumentárnej fotografii. Výstava realizovaná v rámci programu Domu fotografie −2=20.
Miesto: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Program od 15. decembra 2014 do 26. januára 2015

Do 26. decembra
Kvak a Čľup sú kamaráti
Dramatizované čítanie z knihy Arnolda Lobela pre MŠ.
Miesto: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Michalovce

Do 31. decembra
TERRA GOTHICA
45 umelcov zachytáva architektonické skvosty na obrazoch a kresbách.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Do 31. decembra
Jozef Hanula
Päť nosných okruhov Hanulovej tvorby zo zbierok galérie.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Do 31. januára
Okamihy/The moments
Nové mená v súčasnej dokumentárnej fotografii. Výstava realizovaná v rámci programu Domu fotografie −2=20.
Miesto: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Program od 1. do 15. decembra 2014

Do 26. decembra
Kvak a Čľup sú kamaráti
Dramatizované čítanie z knihy Arnolda Lobela pre MŠ.
Miesto: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Michalovce

Do 31. decembra
TERRA GOTHICA
45 umelcov zachytáva architektonické skvosty na obrazoch a kresbách.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Do 31. decembra
Jozef Hanula
Päť nosných okruhov Hanulovej tvorby zo zbierok galérie.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Do 31. januára
Okamihy/The moments
Nové mená v súčasnej dokumentárnej fotografii. Výstava realizovaná v rámci programu Domu fotografie −2=20.
Miesto: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Program od 17. novembra do 1. decembra 2014

Do 22. novembra
Od klasicizmu po brány moderny
Umenie 19. stor. zo zbierok Šarišskej galérie.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Do 22. novembra
Michal Hanula: Od Liptova po dizajn
Kvalitné remeslo v tradičných materiáloch a s modernými prvkami.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Do 28. novembra
Hokerlík
Literárny festival autorskej tvorby, hudobný program a slam poetry performancia.
Miesto: Grill bar, Spišská Nová Ves

Do 26. decembra
Kvak a Čľup sú kamaráti
Dramatizované čítanie z knihy Arnolda Lobela pre MŠ.
Miesto: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Michalovce

Do 31. decembra
TERRA GOTHICA
45 umelcov zachytáva architektonické skvosty na obrazoch a kresbách.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Do 31. decembra
Jozef Hanula
Päť nosných okruhov Hanulovej tvorby zo zbierok galérie.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Do 31. januára 2015
Okamihy/The moments
Nové mená v súčasnej dokumentárnej fotografii. Výstava realizovaná v rámci programu Domu fotografie −2=20.
Miesto: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Program od 3. do 17. novembra 2014

Do 28. novembra
Hokerlík
Literárny festival autorskej tvorby, hudobný program a slam poetry performancia.
Miesto: Grill bar, Spišská Nová Ves

Do 26. decembra
Kvak a Čľup sú kamaráti
Dramatizované čítanie z knihy Arnolda Lobela pre MŠ.
Miesto: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Michalovce

Do 31. decembra
TERRA GOTHICA
45 umelcov zachytáva architektonické skvosty na obrazoch a kresbách.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Do 31. decembra
Jozef Hanula
Päť nosných okruhov Hanulovej tvorby zo zbierok galérie.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves

Zmena otváracích hodín počas víkendov v zimnej sezóne:

  • ↘ utorok – piatok v čase 9:00 – 16:30 hod.
  • ↘ soboty 8.11., 22.11., 20.12. a 27.12. v čase 9:00 – 13:00 hod.,
  • ↘ mikulášska sobota 6.12. spojená s vernisážou a programom pre verejnosť v čase 12:00 – 20:00 hod.

Aktuálne výstavy, ktoré potrvajú do 22. novembra 2014:

Od klasicizmu po brány moderny / Umenie 19. storočia zo zbierok Šarišskej galérie
Aurel Ballo – Július Bencúr – Jozef Boda – Ľudovít Čordák – Mikuláš Jordán – Ferdinand Katona – Max Kurth – Ladislav Medňanský – Teodor Mousson – Juraj Révész – Ján Rombauer – Imrich Emanuel Roth – Rudolf Scheidhauer – Eugen Szepesi-Kuszka – Antal Tahy – Johan Tallmann – Karol Tibelly – Július Török – Teodor Zemplényi – Jozef Zmij-Miklošík
Žánrová prezentácia vybraných diel 20 výtvarníkov zo zbierok Šarišskej galérie porovnáva štýlové posuny v umení 19. storočia. Výstavu sprevádza rovnomenný katalóg. Realizovaná v spolupráci so Šarišskou galériou v Prešove.
Kurátor: Mgr. Jozef Ridilla – Šarišská galéria v Prešove
Grafika: Mgr.art. Ivana Betková

MICHAL HANULA: Od Liptova po dizajn
Súčasný dizajn v dielach absolventa Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach – kvalitné remeslo v tradičných materiáloch a s modernými prvkami. Výstava v spolupráci so Spoločnosťou Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši a autorom.
Kurátorka: PhDr. Zuzana Gažíková
Grafika: Mgr.art. Ivana Betková

Program od 20. októbra do 3. novembra 2014

Do 28. novembra
Hokerlík
Literárny festival autorskej tvorby, hudobný program a slam poetry performancia.
Miesto: Grill bar, Spišská Nová Ves

Do 26. decembra
Kvak a Čľup sú kamaráti
Dramatizované čítanie z knihy Arnolda Lobela pre MŠ.
Miesto: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Michalovce

Do 31. decembra
TERRA GOTHICA
45 vybraných umelcov zachytáva na obrazoch a kresbách architektonické skvosty.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Do 31. decembra
Jozef Hanula
Stála expozícia prezentuje päť nosných okruhov Hanulovej tvorby zo zbierok galérie.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Program od 6. do 20. októbra 2014

Do 28. novembra
Hokerlík
Literárny festival autorskej tvorby, hudobný program a slam poetry performancia.
Miesto: Grill bar, Spišská Nová Ves

Do 26. decembra
Kvak a Čľup sú kamaráti
Dramatizované čítanie z knihy Arnolda Lobela pre MŠ.
Miesto: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Michalovce

Do 31. decembra
TERRA GOTHICA
45 vybraných umelcov zachytáva na obrazoch a kresbách architektonické skvosty.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Do 31. decembra
Jozef Hanula
Stála expozícia prezentuje päť nosných okruhov Hanulovej tvorby zo zbierok galérie.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Program od 22. septembra do 6. októbra 2014

Do 28. novembra
Hokerlík
Literárny festival autorskej tvorby, hudobný sprievodný program a slam poetry performancia.
Miesto: Grill bar Spišská Nová Ves

Do 26. decembra
Kvak a Čľup sú kamaráti
Dramatizované čítanie z knihy Arnolda Lobela. Cyklické podujatie pre MŠ zamerané na čitateľskú gramotnosť a na primárne základy výchovy detského čitateľa.
Miesto: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Michalovce

Do 31. decembra
TERRA GOTHICA
45 vybraných umelcov zachytáva na obrazoch a kresbách architektonické skvosty.
Miesto: Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves

Do 31. decembra
Jozef Hanula
Stála expozícia prezentuje päť nosných okruhov Hanulovej tvorby zo zbierok galérie, ktoré chronologicky sledujú maliarove tvorivé začiatky, vývoj a vrchol tvorby na prelome 19. a 20. stor., ako aj poslednú tvorivú fázu – sakrálne realizácie.
Miesto: Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves

Program od 8. do 22. septembra 2014

Do 28. novembra
Hokerlík
Literárny festival autorskej tvorby, hudobný sprievodný program a slam poetry performancia.
Miesto: Grill bar Spišská Nová Ves

Do 26. decembra
Kvak a Čľup sú kamaráti
Dramatizované čítanie z knihy Arnolda Lobela. Cyklické podujatie pre MŠ zamerané na čitateľskú gramotnosť a na primárne základy výchovy detského čitateľa.
Miesto: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Michalovce

Do 31. decembra
TERRA GOTHICA
45 vybraných umelcov zachytáva na obrazoch a kresbách architektonické skvosty.
Miesto: Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves

Do 31. decembra
Jozef Hanula
Stála expozícia prezentuje päť nosných okruhov Hanulovej tvorby zo zbierok galérie, ktoré chronologicky sledujú maliarove tvorivé začiatky, vývoj a vrchol tvorby na prelome 19. a 20. stor., ako aj poslednú tvorivú fázu – sakrálne realizácie.
Miesto: Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves

Program od 25. augusta do 8. septembra 2014

Do 29. augusta
Deti raja Kláštorisko
Letná akadémia – trávenie voľného času počas letných prázdnin.
Miesto: Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves

Do 30. augusta
Rožňavské cechy
Výstava dokumentujúca cechový život v meste Rožňava, prezentácia bohatého trojrozmerného a písomného cechového materiálu zo zbierok BM.
Miesto: Gemersko-Malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Do 31. augusta
Život za kláštornými múrmi
Výstava unikátnych archeologických nálezov zo spišských kláštorov na Kláštorisku (kartuziáni) a v Spišskom Štiavniku (cisterciti).
Miesto: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Do 28. novembra
Hokerlík
Literárny festival autorskej tvorby a hudobný sprievodný program a slam poetry performance.
Miesto: Grill bar Spišská Nová Ves

Do 26. decembra
Kvak a Čľup sú kamaráti
Dramatizované čítanie z knihy Arnolda Lobela. Cyklické podujatie pre MŠ je zamerané na čitateľskú gramotnosť a na primárne základy výchovy detského čitateľa.
Miesto: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Michalovce

Do 31. decembra
TERRA GOTHICA
45 vybraných umelcov zachytáva na obrazoch a kresbách architektonické skvosty.
Miesto: Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves

Do 31. decembra
Jozef Hanula
Stála expozícia prezentuje 5 nosných okruhov Hanulovej tvorby zo zbierok galérie, ktoré chronologicky sledujú maliarove tvorivé začiatky, vývoj a vrchol tvorby na prelome 19. a 20. storočia, ako aj poslednú tvorivú fázu – sakrálne realizácie.
Miesto: Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves

Program od 14. júla do 25. augusta 2014

20. júla
XXIII. Folklórne slávnosti Brezina
Folklórne slávnosti, varenie tradičného jedla zameški.
Miesto: Kultúrny dom Brezina

Do 23. júla
Bratia Tichyovci
Výstava diel bratov Júliusa a Kolomana Tichých. Grafiky, maľby a kresby vybrané zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave.
Miesto: Akadémia Rovás, Košice

Do 25. júla
Štefan Bubán
Jubilejná výstava diel, prierez výtvarnou tvorbou autora.
Miesto: Zemplínske múzeum v Michalovciach

Do 31. júla
Emília Rudincová – Odev a šperk
Výstava odevu a šperkov z dielne michalovskej výtvarníčky, módnej návrhárky, grafičky a dizajnérky Emílie Rudincovej.
Miesto: Zemplínske múzeum v Michalovciach

Od 1. augusta do 28. novembra
Hokerlík
Literárny festival autorskej tvorby a hudobný sprievodný program a slam poetry performance.
Miesto: Grill bar Spišská Nová Ves

Do 29. augusta
Deti raja Kláštorisko
Letná akadémia – trávenie voľného času počas letných prázdnin.
Miesto: Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves

Do 30. augusta
Rožňavské cechy
Výstava dokumentujúca cechový život v meste Rožňava, prezentácia bohatého trojrozmerného a písomného cechového materiálu zo zbierok BM.
Miesto: Gemersko-Malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Do 31. augusta
Život za kláštornými múrmi
Výstava unikátnych archeologických nálezov zo spišských kláštorov na Kláštorisku (kartuziáni) a v Spišskom Štiavniku (cisterciti).
Miesto: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Do 31. decembra
TERRA GOTHICA
45 vybraných umelcov zachytáva na obrazoch a kresbách architektonické skvosty.
Miesto: Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves

Do 26. decembra
Kvak a Čľup sú kamaráti
Dramatizované čítanie z knihy Arnolda Lobela. Cyklické podujatie pre MŠ je zamerané na čitateľskú gramotnosť a na primárne základy výchovy detského čitateľa.
Miesto: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Michalovce

Do 31. decembra
Jozef Hanula
Stála expozícia prezentuje 5 nosných okruhov Hanulovej tvorby zo zbierok galérie, ktoré chronologicky sledujú maliarove tvorivé začiatky, vývoj a vrchol tvorby na prelome 19. a 20. storočia, ako aj poslednú tvorivú fázu – sakrálne realizácie.
Miesto: Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves

Program od 30. júna do 14. júla 2014

Do 4. júla
Paličkovaná čipka
Spomienka na tvorbu Marty Klinkovej z Košíc.
Miesto: Kultúrne centrum KSK, Hlavná 48
Vstup: voľný

Do 9. júla
Mám ľudí rád
Autorská výstava fotografií Tibora Lohaya z Košíc.
Miesto: Kultúrne centrum KSK, Hlavná 48
Vstup: voľný

Program od 2. do 16. júna 2014

Do 6. júna
Tvorivé Krosno
Výstava fotografií Jerzyho Bryla a obrazov Iwona Jankowska Kozaka z Krosna.
Miesto: KC KSK, Hlavná 48
Vstup: voľný

Mimo Košíc

Do 20. júna
Šelmy – Predátory
Šelmy sú charakteristickým radom živočíchov – stavovcov, ktorých hlavnou potravou je mäso. Stoja obyčajne na vrchole potravinovej (ekologickej) pyramídy a v prírode sa starajú o rovnováhu v rámci ekosystému.
Miesto: Národopisné múzeum Smižany

Gotická cesta v obrazoch zo zbierok GUS
Projekt založený na prezentácii obrazov zo zbierkového fondu galérie s gotickou tematikou. Tvorí ho 45 vybraných umelcov, zastúpených v zbierkach GUS a pochádzajúcich prevažne zo Spiša.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Stála expozícia Jozefa Hanulu
Stála expozícia prezentuje 5 nosných okruhov Hanulovej tvorby zo zbierok galérie, ktoré chronologicky sledujú maliarove tvorivé začiatky, vývoj a vrchol tvorby na prelome 19. a 20. storočia, ako aj poslednú tvorivú fázu – sakrálne realizácie.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Program do 19. mája do 2. júna 2014

Do 6. júna
Tvorivé Krosno
Výstava fotografií Jerzyho Bryla a obrazov Iwona Jankowska Kozaka z Krosna.
Vstup: voľný

Mimo Košíc

Do 20. júna
Šelmy – Predátory
Šelmy sú charakteristickým radom živočíchov – stavovcov, ktorých hlavnou potravou je mäso. Stoja obyčajne na vrchole potravinovej (ekologickej) pyramídy a v prírode sa starajú o rovnováhu v rámci ekosystému.
Miesto: Národopisné múzeum Smižany

Gotická cesta v obrazoch zo zbierok GUS
Projekt založený na prezentácii obrazov zo zbierkového fondu galérie s gotickou tematikou. Tvorí ho 45 vybraných umelcov, zastúpených v zbierkach GUS a pochádzajúcich prevažne zo Spiša.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Stála expozícia Jozefa Hanulu
Stála expozícia prezentuje 5 nosných okruhov Hanulovej tvorby zo zbierok galérie, ktoré chronologicky sledujú maliarove tvorivé začiatky, vývoj a vrchol tvorby na prelome 19. a 20. storočia, ako aj poslednú tvorivú fázu – sakrálne realizácie.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Program od 5. do 19. mája 2014

Do 9. mája
Odrazy z nás
Výstava fotografií Ladislava Nekudu z Brna a Alexa Kissa z Košíc.
Miesto: Kultúrne centrum KSK, Hlavná 48, Košice
Vstup: voľný

Od 14. mája do 6. júna
Tvorivé Krosno
Výstava fotografií Jerzyho Bryla a obrazov Iwona Jankowska Kozaka z Krosna. Vernisáž výstavy sa uskutoční 14. mája o 16:30 hod.
Vstup: voľný

Mimo Košíc

Do 6. mája
AMFO
Súťažná postupová prehliadka amatérskej fotografickej tvorby.
Miesto: Spišské osvetové stredisko, Spišská Nová Ves

Do 20. júna
Šelmy – Predátory
Šelmy sú charakteristickým radom živočíchov – stavovcov ich hlavnou potravou je mäso. Miesto: Národopisné múzeum Smižany

Gotická cesta v obrazoch zo zbierok GUS
Projekt, založený na prezentácii obrazov zo zbierkového fondu galérie s gotickou tematikou. 45 vybraných umelcov.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Stála expozícia Jozefa Hanulu
Stála expozícia prezentuje 5 nosných okruhov Hanulovej tvorby zo zbierok galérie, ktoré sledujú maliarove tvorivé začiatky, vývoj a vrchol tvorby, ako aj poslednú tvorivú fázu – sakrálne realizácie.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Program od 21. apríla do 5. mája 2014

Od 23. apríla do 9. mája

Odrazy z nás
Výstava fotografií Ladislava Nekudu z Brna a Alexa Kissa z Košíc. Vernisáž výstavy sa uskutoční 23. apríla o 16:30 hod. a návštevník sa na nej môže stať sám sebe modelom aj umeleckým fotografom
Miesto: Kultúrne centrum KSK, Hlavná 48, Košice
Vstup: voľný

Mimo Košíc

Do 30. apríla
Herci a speváci v školských laviciach
Prostredníctvom výstavných panelov vypovedajú známi herci a speváci o svojich žiackych a školských rokoch.
Miesto: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Michalovce

Do 30. apríla
Pohľad cez objektív
Výstava fotografií mladých amatérskych fotografov z Rožňavy.
Miesto: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Do 30. apríla
Myšlienkový pochod
Fenomény ľudského života (vojna, rodina, láska, viera….) prezentované cez výber zbierkových predmetov z Múzea Otta Hermana v Miškolci.
Miesto: Zemplínske múzeum v Michalovciach

Do 30. apríla
Kráľovstvo bábik
Výstava prezentuje unikátnu zbierku bábik, ktoré pochádzajú zo 63 krajín a regiónov sveta. Bábiky predstavujú ľudovú kultúru jednotlivých štátov a regiónov Európy, Ázie, Ameriky, Austrálie a Afriky. Táto exkluzívna kolekcia bábik pochádza od 59 darcov.
Miesto: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Do 30. apríla
Sex v tráve
Panelová výstava hmyzu.
Miesto: Zemplínske múzeum v Michalovciach

Do 30. apríla
Vesmír očami detí
Výstava výtvarných prác žiakov súťažiacich v okresnom kole XXIX. ročníka súťaže Vesmír očami detí.
Miesto: Galéria Baníckeho múzea, Rožňava

Do 6. mája
AMFO
Súťažná postupová prehliadka amatérskej fotografickej tvorby.
Miesto: Spišské osvetové stredisko, Spišská Nová Ves

Do 20. júna
Šelmy – Predátory
Šelmy sú charakteristickým radom živočíchov – stavovcov ich hlavnou potravou je mäso. Sú to teda lovci, predátori. Stoja obyčajne na vrchole potravinovej (ekologickej) pyramídy a ich hlavnou úlohou v prírode je starať sa o rovnováhu v rámci ekosystému.
Miesto: Národopisné múzeum Smižany

Gotická cesta v obrazoch zo zbierok GUS
TERRA GOTHICA je projekt, založený na prezentácii obrazov zo zbierkového fondu galérie s gotickou tematikou. 45 vybraných umelcov, zastúpených v zbierkach GUS a pochádzajúcich prevažne z regiónu Spiš.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Stála expozícia Jozefa Hanulu
Stála expozícia prezentuje 5 nosných okruhov Hanulovej tvorby zo zbierok galérie, ktoré chronologicky sledujú maliarove tvorivé začiatky, vývoj a vrchol tvorby na prelome 19. a 20. storočia, ako aj poslednú tvorivú fázu – sakrálne realizácie.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Program od 7. do 21. apríla 2014

11. a 12. apríla
Detské divadelné Košice
Krajská postupová prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a dospelých hrajúcich pre deti.
Miesto: Centrum voľného času, Popradská 86

Do 17. apríla
Dámska jazda
Výstava prác výtvarníčok z KSK spojená s besedou s reštaurátorkou, akademickou maliarkou Máriou Spoločníkovou.
Miesto: Kultúrne centrum KSK, Hlavná 48
Vstup: voľný

Mimo Košíc

Od 14. do 16. apríla
Vyškrabávanie veľkonočných vajíčok
Tvorivé dielne pre deti s lektorom.
Spišské osvetové stredisko, Spišská Nová Ves

16. apríla, 17:00 – 19:00 hod.
Medzinárodný deň pamiatok
Prednáškové popoludnie v rámci ktorého so svojimi príspevkami vystúpia odborní pracovníci Zemplínskeho múzea. Tematicky sa zamerajú na 770-te výročie prvej písomnej zmienky o meste Michalovce.
Miesto: Zemplínske múzeum v Michalovciach

Do 17. apríla
Krása veľkonočnej škrupinky
Predajná výstava veľkonočných kraslíc.
Miesto: Zemplínske múzeum v Michalovciach

Do 30. apríla
Herci a speváci v školských laviciach
Prostredníctvom výstavných panelov vypovedajú známi herci a speváci o svojich žiackych a školských rokoch.
Miesto: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Michalovce

Do 30. apríla
Pohľad cez objektív
Výstava fotografií mladých amatérskych fotografov z Rožňavy.
Miesto: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Do 30. apríla
Myšlienkový pochod
Fenomény ľudského života (vojna, rodina, láska, viera….) prezentované cez výber zbierkových predmetov z Múzea Otta Hermana v Miškolci.
Miesto: Zemplínske múzeum v Michalovciach

Do 30. apríla
Kráľovstvo bábik
Výstava prezentuje unikátnu zbierku bábik, ktoré pochádzajú zo 63 krajín a regiónov sveta. Bábiky predstavujú ľudovú kultúru jednotlivých štátov a regiónov Európy, Ázie, Ameriky, Austrálie a Afriky. Táto exkluzívna kolekcia bábik pochádza od 59 darcov.
Miesto: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Do 30. apríla
Sex v tráve
Panelová výstava hmyzu.
Miesto: Zemplínske múzeum v Michalovciach

Do 30. apríla
Vesmír očami detí
Výstava výtvarných prác žiakov súťažiacich v okresnom kole XXIX. ročníka súťaže Vesmír očami detí.
Miesto: Galéria Baníckeho múzea, Rožňava

Do 6. mája
AMFO
Súťažná postupová prehliadka amatérskej fotografickej tvorby.
Miesto: Spišské osvetové stredisko, Spišská Nová Ves

Do 20. júna
Šelmy – Predátory
Šelmy sú charakteristickým radom živočíchov – stavovcov ich hlavnou potravou je mäso. Sú to teda lovci, predátori. Stoja obyčajne na vrchole potravinovej (ekologickej) pyramídy a ich hlavnou úlohou v prírode je starať sa o rovnováhu v rámci ekosystému.
Miesto: Národopisné múzeum Smižany

Gotická cesta v obrazoch zo zbierok GUS
TERRA GOTHICA je projekt, založený na prezentácii obrazov zo zbierkového fondu galérie s gotickou tematikou. Tvorí ho 45 vybraných umelcov, zastúpených v zbierkach GUS a pochádzajúcich prevažne z regiónu Spiš.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Stála expozícia Jozefa Hanulu

Stála expozícia prezentuje 5 nosných okruhov Hanulovej tvorby zo zbierok galérie, ktoré chronologicky sledujú maliarove tvorivé začiatky, vývoj a vrchol tvorby na prelome 19. a 20. storočia, ako aj poslednú tvorivú fázu – sakrálne realizácie.
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Program od 24. marca do 7. apríla 2014

Do 31. marca
Združenie Košických fotografov K-91
Výstava fotografií realizovaná v rámci spolupráce Kultúrneho centra KSK a Krajského domu kultúry v Rzeszowe.
Miesto: Wojewódzki Dom Kultury, ul. Okrzei 7, Rzeszow
Vstup: voľný

Do 4. apríla
Rejdová v obrazoch
Repríza výstavy obrazov z Medzinárodného plenéra výtvarníkov na Železnej ceste.
Miesto: Kultúrny dom Rejdová
Vstup: voľný

Od 26. marca do 17. apríla
Dámska jazda
Výstava prác výtvarníčok z KSK spojená s besedou s reštaurátorkou, akademickou maliarkou Máriou Spoločníkovou. Vernisáž výstavy sa uskutoční 26. marca o 16:30 hod.
Miesto: Kultúrne centrum KSK, Hlavná 48
Vstup: voľný

Program od 10. do 24. marca 2014

Do 21. marca
Po stopách železnej cesty a Krojované bábiky
Výstava fotografií z Medzinárodného plenéra fotografov v Rejdovej a zároveň výstava krojovaných bábik prezentujúca kroje zo všetkých krajov Slovenska.
Miesto: Kultúrne centrum KSK, Hlavná 48
Vstup: voľný

15. marca o 9:30 hod.
REC – PLAY
Prehliadka videotvorby mladých, regionálna súťaž s postupom na krajskú súťaž CINEAMA.
Miesto: Kultúrne centrum KSK, Hlavná 48, Košice
Vstup: voľný

Od 18. do 31. marca
Združenie Košických fotografov K-91
Výstava fotografií realizovaná v rámci spolupráce Kultúrneho centra KSK a Krajského domu kultúry v Rzeszowe.
Miesto: Wojewódzki Dom Kultury, ul. Okrzei 7, Rzeszow
Vstup: voľný

Od 22. marca do 4. apríla
Rejdová v obrazoch
Repríza výstavy obrazov z Medzinárodného plenéra výtvarníkov na Železnej ceste. 22. marca o 16:00 hod. sa v rámci otvorenia výstavy uskutoční prezentácia monografie o obci Rejdová.
Miesto: Kultúrny dom Rejdová
Vstup: voľný

Program od 17. februára do 10. marca 2014

Od 19. februára do 21. marca
Po stopách železnej cesty a Krojované bábiky
Výstava fotografií z Medzinárodného plenéra fotografov v Rejdovej a zároveň výstava krojovaných bábik prezentujúca kroje zo všetkých krajov Slovenska. Vernisáž výstav sa uskutoční 19. februára o 16:30 hod.
Miesto: Kultúrne centrum KSK, Hlavná 48
Vstup: voľný

28. februára
REC-PLAY – prehliadka videotvorby mladých
Regionálna súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách. Hlavným poslaním prehliadky je vytvoriť priestor pre prezentáciu amatérskej filmovej tvorby a videotvorby, poskytnúť možnosť pre porovnávanie a oboznámenie sa s tvorbou autorov rôzneho tematického, žánrového zamerania, technického spracovania, umožniť autorom stretnutie s odborníkmi pre film a video a vypočuť si ich hodnotenie a názor na súťažné filmy na rozborovom seminári, využiť možnosť odbornej konzultácie s lektormi.
Miesto: Kultúrne centrum KSK, Hlavná 48

1. marca, 10:00 – 13:30 hod.
Kreativita v nás I.
Workshop so zameraním na techniku enkaustiky. Prihlásiť sa môžete do 20. februára na internetovej stránke www.osvetake.sk.
Miesto: Kultúrne centrum KSK, Hlavná 48
Účastnícky poplatok: 4 €

Program od 2. do 16. decembra 2013

Do 11. decembra, pondelok až piatok, 9:00 – 17:00 hod.

Zaľúbený do Tatier

Tvorba nežijúceho fotografa doktora Kalmána Kemenczkeho zo Sátoraljaújhely.

Miesto: Barkóczyho palác, Hlavná 48

Vstup: voľný

 

Do 11. decembra, pondelok až piatok, 9:00 – 17:00 hod.

Rozprávkové ilustrácie

Tvorba výtvarníčky Ágnes Halász-Géczi zo Sárospataku.

Miesto: Barkóczyho palác, Hlavná 48

Vstup: voľný

 

13. decembra, 13:00 – 20:00 hod.

Tašíkovo

Stretnutie s Tašim v rámci zábavného popoludnia pre deti spojené s vyhodnotením najaktívnejších cestovateľov s Tašipasom v Košickom rozprávkovom kraji.

Miesto: Barkóczyho palác, Hlavná 48

 

Program od 18. novembra do 2. decembra 2013

Od 20. novembra, pondelok až piatok, 9:00 – 17:00 hod.

Zaľúbený do Tatier

Tvorba nežijúceho fotografa doktora Kalmána Kemenczkeho zo Sátoraljaújhely. Vernisáž výstavy sa uskutoční 20. novembra o 16:30 hod.

Miesto: Barkóczyho palác, Hlavná 48, Košice

Vstup: voľný

 

Od 20. novembra, pondelok až piatok, 9:00 – 17:00 hod.

Rozprávkové ilustrácie

Tvorba výtvarníčky Ágnes Halász-Géczi zo Sárospataku. Vernisáž výstavy sa uskutoční 20. novembra o 16:30 hod.

Miesto: Barkóczyho palác, Hlavná 48, Košice

Vstup: voľný

 

Program od 4. do 18. novembra 2013

Do 15. novembra, počas pracovných dní v čase 9:00 – 17:00 hod.

Výstava malieb

Tvorba výtvarníčky Niny Rostkowskej z Krosna.

Vstup: voľný

Miesto: Barkóczyho palác, Hlavná 48

 

Program od 21. októbra do 4. novembra 2013

Do 15. novembra, počas pracovných dní v čase 9:00 – 17:00 hod.

Výstava malieb

Tvorba výtvarníčky Niny Rostkowskej z Krosna.

Vstup: voľný

Miesto: Barkóczyho palác, Hlavná 48


Tags: ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems