Regionálna samospráva vyhlásila výzvu na dotácie

| Košický samosprávny kraj | 30. 11. 2014

Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita vyhlásil ďalšiu dotačnú výzvu. Projekty môžete predkladať do 31. decembra 2014. Celková alokácia predstavuje 48 tisíc eur, na jeden projekt je možné získať minimálne dvetisíc a maximálne štyritisíc eur.

Prioritou výzvy je podporiť realizáciu kvalitných podujatí pre širokú verejnosť, rozšíriť ponuku kultúrneho vyžitia pre obyvateľov kraja a jeho návštevníkov a skvalitniť kultúrne zázemie. Podujatia s nadregionálnym významom by mali pomôcť zvýšiť návštevnosť kraja a posilniť jeho pozície v ponuke cestovného ruchu. Projekt by mal vychádzať z programových tém dramaturgického plánu programu Terra Incognita, sprostredkovať históriu, povesti alebo legendy viažuce sa k miestu konania alebo k regiónu, zapojiť hmotné kultúrne a historické dedičstvo, miestnu legendu, oživiť zaniknutú tradíciu alebo ponúknuť novú. Navrhované podujatie by malo byť interaktívne a multižánrové, s originálne zvolenou nosnou témou.

Podmienkou získania dotácie je aj zapojenie turistickej ponuky miesta konania a jeho okolia do programu a aktivít podujatia. Žiadateľ by to mal urobiť na báze funkčného partnerstva s inými organizáciami. Výzva podporí projekty realizované na území Košického kraja v období od 1. marca 2015 do 30. novembra 2015. Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom na území Košického samosprávneho kraja a organizácie, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je KSK, ak nezabezpečujú implementáciu programu Terra Incognita a nezúčastňujú sa na hodnotení a rozhodovaní o poskytnutí dotácie. Pred spracovaním a podaním projektu sa žiadateľom odporúča preštudovať celú výzvu aj príručku pre žiadateľa o poskytnutie dotácie, ktorá je zverejnená na stránkach www.terraincognita.sk alebo www.vucke.sk.

Zuzana Bobriková

Chceme ťa! Lebo máš štýl. Poznáš synonymický rad. Kamošíš sa s rytmickým krátením. Íčka pre teba nie sú problém. Ale najmä preto, že oči máš neustále otvorené. (Aj uši a obzory.) Chýba ti už len jediné. Novinárske portfólio. Praxou v Zajtrajších novinách si ho vytextuješ. Posily do redakčného tímu, hláste sa na info@zajtrajsienoviny.sk.

Tags: , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Regionálna samospráva vyhlásila výzvu na dotácie

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems