Aká je cesta do ticha?

| K13 a VÝMENNÍKY, Rozhovory | 30. 11. 2014

Festival Cesta do neznáma spája verejnosť s ľuďmi na okraji sociálneho života. Snaží sa ukázať nový aspekt pohľadu na životy znevýhodnených, ale tiež „scitlivieť“ spoločnosť voči témam a zraniteľným skupinách, o ktorých sa bežne nehovorí. Tento rok sa zameral na ľudí so sluchovým postihnutím. Prečo? Odpovedá projektová a programová manažérka SPOTs Blanka Berkyová.


Projekty, čo spájajú verejnosť s ľuďmi na okraji spoločnosti, či s ľuďmi s istým hendikepom, nie sú žiadnou novinkou, ale čím je výnimočný festival Cesta do neznáma?

Je to jeden z mála festivalov, čo svoj priestor venuje ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti a každoročne prináša inú tému. Netradičná a odlišná je aj jeho samotná dramaturgia. Do panelovej diskusie pozývame zástupcov inštitúcií, mimovládnych organizácií, umelcov pracujúcich so znevýhodnenými komunitami, ale aj samotných znevýhodnených. Naším cieľom je ukázať široké spektrum organizácií, čo pomáhajú ľuďom na okraji spoločnosti denne. Ak by som to však mala zhrnúť, tak festival Cesta do neznáma prispieva k scitlivovaniu verejnosti voči témam a zraniteľným skupinám, o ktorých sa bežne nehovorí.

Za päť rokov sa verejnosť dozvedela viac o živote utečencov, Rómov, bezdomovcov, ale aj o ľuďoch s fyzickým či mentálnym hendikepom. Tento rok to budú ľudia so sluchovým postihnutím. Prečo? Spoločnosť tento hendikep vníma nesprávne?

Komunita nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí je na Slovensku veľmi početná. Je to viac ako 250 000 ľudí. V živote nepočujúceho človeka je veľmi veľa vecí inak ako u bežného, a my chceme tieto rozdiely Košičanom ukázať. Chceme im každodenný život nepočujúceho človeka viac priblížiť. Verím, že ich oslovia životné príbehy, a tiež iný spôsob komunikácie prostredníctvom posunkového jazyka. Bude do nezvyčajná cesta – náhľad do života v tichu, čo si mnohí z nás nevieme vôbec predstaviť.

Poďme konkrétne na program.

Začíname v stredu 10. decembra Živou knižnicou a panelovou diskusiou. Predstavia sa Danka Forraiová z Centra nepočujúcich v Košiciach, Michal Hefty z OZ Myslím, zástupcovia OZ Effeta v Nitre, výtvarník Stanislav Lubina, dizajnérka a grafička Katarína Babálová. Z filmovej produkcie sme vo štvrtok pripravili filmy Dážď padá na duše a Nerušené ticho. Druhý film rozpráva o jednej beduínskej dedine, kde takmer polovica obyvateľov je nepočujúca. Sú to strhujúce príbehy z bežného života, postoje k otázke kochleárnych implantátov, vďaka ktorým niektorí môžu znova počuť. Je to príbeh šťastia, obáv a strachu, ale aj víťazstva. Ďalším filmom je dokumentárna snímka o živote výtvarníka Stanislava Lubinu Našiel by som cvrčka. Vo štvrtok bude súbežne prebiehať pre študentov Školy úžitkového výtvarníctva vo Výmenníku Štítová špeciálny workshop pod vedením Stanislava Lubinu, a v piatok sú pripravené interaktívne kurzy posunkového jazyka pre deti ZŠ.

Ale veď hlavný motív filmu Dážď padá na duše je vzťah utečenca a mladej dievčiny, ktorú pôvodne uniesol a stali sa kamaráti.

To je pravda, ale dievčatko Kika žije s hluchonemou matkou, otec sa s ňou stretáva zriedka. Kiku trápi aj večný výsmech spolužiakov, či pohŕdanie učiteliek, lebo je “iná”. A preto sa rozhodne utiecť. 

Spomenuli ste Živé knižnice. Aký je to projekt?

Živé knižnice fungujú ako klasická knižnica. Čitatelia prídu a požičajú si knihu na limitovaný čas. Po prečítaní ju vrátia, a keď chcú, môžu si požičať druhú. Ale je tu jeden rozdiel. Knihy v Živej knižnici sú ľudské bytosti a spoločne so samotnými čitateľmi vstupujú do kontaktu cez osobný dialóg. Čitateľom v takejto knižnici môže byť každý, kto je pripravený pýtať sa, počúvať a premýšľať. Formát Živých knižníc dáva priestor na vytvorenie konštruktívneho dialógu s ľuďmi, ktorí sa v bežnej realite nemajú príležitosť stretnúť a porozprávať. Cieľom je teda poukázať na existenciu (a neoprávnenosť) mnohých predsudkov a stereotypov v spoločnosti na určitú skupinu alebo životnú situáciu. Živé knižnice sú nástrojom, čo privádza ľudí k sebe bližšie a rešpektuje ľudskú dôstojnosť a individualitu. Toto pravidlo platí tak pre čitateľov, ako aj pre knihy a organizátorov.

Jednou z programových aktivít je aj spolupráca umelcov s obyvateľmi v znevýhodnených komunitách.

Áno a tento rok predstavíme Košičanom Stanislava Lubinu. Na výtvarnej scéne pôsobí štyridsať rokov, je člen Spolku grafikov Slovenska a aktívne sa zúčastňuje spoločných výstav doma i v zahraničí. Ako umelec so sluchovým postihnutím vystavoval na svetových kongresoch v Brisbane (Austrália, 1999), Washingtone D. C. (USA, 2002) a v Montreale (Kanada, 2003). V Košiciach bude mať výstavu po prvýkrát. Pre jeho grafickú tvorbu sú dominantné linoryty a nielen v nich, ale predovšetkým v ilustračnej tvorbe nachádzame humornú nadsádzku až karikatúru. 

Hoci je festival pre celú verejnosť, zamerali ste sa najmä na študentov. Prečo?

Je to generácia, ktorú ešte stále môžete názorovo formovať a netradičným spôsobom vzdelávať. Mladí sú hnacou silou našej spoločnosti a je dôležité, aby boli vnímavejší, názorovo otvorenejší, ale aj zvedavejší a citlivejší k životu znevýhodnených komunít. Veľmi dôležití sú pre nás aj študenti sociálnej a komunitnej práce. Snažíme sa im ukázať, ako fungujú inštitúcie, mimovládne organizácie, ale tiež zaujímavé príklady umeleckých projektov, ktoré samotnú znevýhodnenú komunitu posunuli v pred, resp. jej pomohli sa zviditeľniť.

Ďakujem za rozhovor.

Gabriela Krestián Kuchárová

Festival Cesta do neznáma sa bude konať od 10. do 12. decembra a podrobný program nájdete v rubrike Program.

Cesta do neznáma – život utečencov na Slovensku, divadelné predstavenie v podaní All Star Refjúdží band. Foto: David Suchar

Cesta do neznáma – život utečencov na Slovensku, divadelné predstavenie v podaní All Star Refjúdží band. Foto: David Suchar

Chceme ťa! Lebo máš štýl. Poznáš synonymický rad. Kamošíš sa s rytmickým krátením. Íčka pre teba nie sú problém. Ale najmä preto, že oči máš neustále otvorené. (Aj uši a obzory.) Chýba ti už len jediné. Novinárske portfólio. Praxou v Zajtrajších novinách si ho vytextuješ. Posily do redakčného tímu, hláste sa na info@zajtrajsienoviny.sk.

Tags: , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Aká je cesta do ticha?

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems