T-Systems Slovakia žije firemnými princípmi

| T-Systems | 6. 10. 2014

Do ľudskej mysle sa najsilnejšie vrývajú jedinečné momenty. Na tomto fakte stavia aj spoločnosť T-Systems Slovakia, a preto pripomína svojim zamestnancom firemné princípy prostredníctvom zaujímavých aktivít a veľkolepej oslavy.

V celej korporácii Deutsche Telekom je 25. september zasvätený oslave firemných hodnôt a firemných princípov obsiahnutých v Etickom kódexe spoločnosti. Práve tie tvoria jadro podnikania celej spoločnosti i jej dcérskych firiem. Pre každého zamestnanca je tento deň nielen veľkolepou oslavou, ale aj časom na zamyslenie sa.

5 firemných princípov

Spoločnosť sa riadi piatimi princípmi: Spokojnosť a nadšenie zákazníka sú našou hnacou silou; Ja som T – spoľahni sa na mňa; Spolu či zvlášť, sme jeden tím; Najlepšie miesto na výkon a rast; Konáme zodpovedne a s rešpektom. Z nich je každoročne vybraný jeden, ktorý tvorí ústredný motív oslavy. Témou tohtoročného Dňa firemných princípov sa po hlasovaní na sociálnej sieti Telekomu stal princíp Konáme zodpovedne a s rešpektom. Serióznosti je v dennodennom biznise viac ako dosť. Organizátori Dňa firemných princípov chceli namiesto toho dopriať kolegom trocha zábavy a oddychu. Veľkému oslavnému dňu predchádzala predkampaň Detektív firemných princípov. Jej podstatou bolo vyzbieranie aktuálnych materiálov o princípoch, pretože aj tie sa môžu meniť a prispôsobovať zamestnancom a zákazníkom tak, ako spoločnosť sama. Ďalšou z aktivít bolo odhalenie umeleckosti v zamestnancoch formou fotosúťaže, ktorej cieľom bolo znázorniť firemný princíp Konáme zodpovedne a s rešpektom.

Na Deň firemných princípov upozornila zamestnancov aj tematická nálepka.

Na Deň firemných princípov upozornila zamestnancov aj tematická nálepka.

Najlepšia tímová fotografia

Hneď ráno dostal každý zamestnanec tematickú nálepku a malý letáčik upozorňujúci na Deň Firemných princípov v celom Deutsche Telekom. Na interných monitoroch vítali zamestnancov pozdravy od vrcholového manažmentu spoločnosti a počas celého dňa sa súťažilo o najzábavnejšiu tímovú fotografiu. Pri tejto aktivite mali kolektívy ukázať kreativitu, schopnosť rešpektovať rozhodnutie kolegov pri výbere rekvizít či póz a na chvíľu sa odreagovať.

Cieľom súťaže o najlepšiu tímovú fotografiu bolo ukázať kreativitu a schopnosť rešpektovať rozhodnutie kolegov pri výbere rekvizít či póz.

Cieľom súťaže o najlepšiu tímovú fotografiu bolo ukázať kreativitu a schopnosť rešpektovať rozhodnutie kolegov pri výbere rekvizít či póz.

Herectvo a biznis

Popoludní zavŕšila oslavu prednáška britského umeleckého riaditeľa divadla Managerie Paula Bourna, špecialistu sa na prepojenie biznisu a umenia. Aj tieto dve zdanlivo nezlučiteľné odvetvia majú niečo spoločné – myšlienku, publikum a komunikáciu. Bez nápadu neexistuje šou ani obchod. Bez internej a externej komunikácie nedosiahne umenie a biznis stanovený výsledok. A rovnako ako umenie, aj podnikanie musí poznať svoje publikum, svojich zákazníkov a rozumieť ich potrebám a požiadavkám. Témou prednášky Paula Bourna bol rešpekt a zodpovednosť v zmysle správania sa ku kolegom. Jeho reč sa stretla s pozitívnym ohlasom. Spoločnosť T-Systems Slovakia priviedla k svojim zamestnancov kouča, ktorý školí lídrov a vedúcich pracovníkov svetových firiem. Učí ich byť v prvom rade ľuďmi, ktorí rešpektujú svoje okolie, konajú zodpovedne a sú príkladom pre ostatných. S touto myšlienkou zavŕšili Deň firemných princípov aj pracovníci T-Systems Slovakia. 

Zuzna Kaňuchová, Veronika Samková
Foto: archív T-Systems Slovakia

Keďže serióznosti je v biznise viac než dosť, organizátori poňali Deň firemných princípov ako možnosť na zábavu.

Keďže serióznosti je v biznise viac než dosť, organizátori poňali Deň firemných princípov ako možnosť na zábavu.

Na minuloročnom Dni firemných princípov sa zamestnanci skúšali pretekať poslepiačky s navigátorom vo vlastnoručne vyrobených kartónových motokárach.

Na minuloročnom Dni firemných princípov sa zamestnanci skúšali pretekať poslepiačky s navigátorom vo vlastnoručne vyrobených kartónových motokárach.

Vaše ohlasy a názory na články v Zajtrajších novinách, či na samotné noviny, alebo spoločenské témy, môžete posielať na info@zajtrajsienoviny.sk.
Z uverejnených listov čitateľov vyberieme jeden, ktorý získa konzumné v košickej raňajkárni Rozprávka v hodnote 10 eur.

Tags: , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: T-Systems Slovakia žije firemnými princípmi

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems