Slovník umeleckých pojmov

| K13 a VÝMENNÍKY | 21. 9. 2014

Súčasné umenie/Contemporary art

Súčasné umenie nadväzuje na moderné umenie (impresionizmus, kubizmus, nový realizmus, pop art), je to umenie dneška, neprestajne sa vyvíja a je zrkadlom aktuálnej doby a spoločnosti. Prostredníctvom nových techník a postupov sa zaoberá aktuálnymi témami a problematikami. Medzi najvýraznejšie prúdy súčasného umenia patria minimalizmus či konceptuálne umenie, kde myšlienka, nápad, koncept sú dôležitejšie ako samotné estetické stvárnenie diela. Práve preto je dielo častokrát na prvý pohľad ťažko zrozumiteľné a vyžaduje si podrobnejšie vysvetlenie, zamyslenie či rešerš.

Vizuálne umenie/Visual art

Vizuálne umenie je druh umenia, ktoré vnímame zrakom. Hlavné vyjadrovacie prostriedky sú línia, farba, tvar, svetlo. Medzi vizuálne umenia patrí predovšetkým výtvarné (maľba, kresba, socha), fotografia, film, architektúra, video tvorba, počítačová grafika a animácia či grafický dizajn.

Umenie vo verejnom priestore/Art in public space

Umenie vo verejnom priestore sa zaoberá dialógom medzi umeleckým dielom, mestským prostredím a divákom. Jeho cieľom je poukázať na špecifické vlastnosti daného priestoru, vdýchnuť život a nový pohľad mestu a jeho obyvateľom. Ulice, parky, námestia či parkoviská sa tak na istý čas stávajú výstavnými priestormi a ponúknu umelecký zážitok aj náhodným okoloidúcim, čo prispieva k umeleckému vzdelávaniu širokej verejnosti.

Inštalácia/Instalation

Vo svete súčasného umenia predstavuje pojem inštalácia dielo (väčšinou trojrozmerné), ktoré vzniklo na základe kombinácie dvoch alebo viacerých umeleckých postupov, techník či médií. Jej cieľom je reagovať na daný priestor a ponúknuť návštevníkovi nový pohľad, novú skúsenosť na okolité architektonické prostredie (environment).

Inštalácia site-specific/Site-specific instalation

Inštalácia site-specific (špecifické miesto) je vytvorená pre konkrétne miesto či priestor, na ktorý nadväzuje, reaguje a odvoláva sa. Vychádza z histórie, pamäti miesta a charakteru často negalerijného priestoru (priemyselné haly, opustené domy, bývalé synagógy, krajina – land art a pod.). Inštalácia site-specific je väčšinou unikátna, dočasná a nedá sa presunúť na iné miesto.

Performancia/Performance

Umelecká performancia je druh akčného umenia (action art), ktorý je definovaný momentom jeho realizácie. Ide o dielo vo forme podujatia či udalosti. Performancia vzniká spájaním viacerých umeleckých disciplín, ako divadlo, pohyb, zvuk, socha či kresba, kde umelec pracuje s vlastným telom (body art), vytvára živé plastiky (living sculpture) alebo kriticky reaguje na súčasnosť (rodové, sociálne a politické kontexty). Jej hlavnými znakmi sú improvizácia, experimentovanie, skúmanie nových foriem, zapojenie diváka do procesu tvorby, pričom akcia sa obyčajne neskúša a nemá reprízy.

Nové médiá/New media

Je to jedna z najnovších umeleckých disciplín. Zahŕňa umelecké postupy, ktoré vychádzajú a vznikajú pomocou najnovších technológií či už to sú komunikačné, elektronické, digitálne alebo vedecké technológie 20. storočia. Ide hlavne o elektronické umenie, video umenie, softvérové umenie, generatívne umenie, umenie virtuálnej reality, tele-robotické umenie, hypermédiá, hypertext. Za nové médiá nepovažujeme televízne a rozhlasové záznamy, knihy a printy.

Digitálne umenie/Digital art

Digitálne umenie je súčasťou nových médií. Na tvorbu a prezentáciu umeleckých diel využíva nové technológie a informatiku. Technológia sa tak stáva základným médiom a prostriedkom na tvorbu nových umeleckých foriem, ako net art, interaktívne umenie, virtuálna realita, elektronické umenie, nové média, cyber art a iné.

Net art

Označované aj ako Internet art, je forma digitálneho umenia, ku ktorej diváci a konzumenti pristupujú iba prostredníctvom internetu. Digitálne dielo sa tak prezentuje cez web stránky, mejl, flashové animácie alebo pomocou špeciálneho softvéru. V mnohých prípadoch má divák možnosť spoluúčasti, čím dokáže aktívne zasiahnuť do tvorivého procesu umeleckého diela.

Interaktívne umenie/Interactive art

Interaktívne umenie si vyžaduje aktívneho diváka, ktorý sa stáva nevyhnutnou súčasťou diela. Svojou prítomnosťou, pohybom a správaním dielo spúšťa, mení a dotvára. Dnes sa veľká časť interaktívneho umenia radí medzi digitálne umenie, ktoré vyplýva z najnovšie upravovaných počítačov, rôznych technológii, senzorov a zložitých softvérov reagujúcich na pohyb a správanie diváka.

www.bielanoc.sk, redakcia

Vaše ohlasy a názory na články v Zajtrajších novinách, či na samotné noviny, alebo spoločenské témy, môžete posielať na info@zajtrajsienoviny.sk.
Z uverejnených listov čitateľov vyberieme jeden, ktorý získa konzumné v košickej raňajkárni Rozprávka v hodnote 10 eur.

Tags: , , , , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Slovník umeleckých pojmov

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems