Pocta Martinovi Martinčekovi

| K13 a VÝMENNÍKY, Pozvánky, Tlačové centrum | 4. 8. 2014

Výstava v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej prezentuje súčasnú fotografiu v dielach 32 autorov, ako aj fotografie Martina Martinčeka (1913 – 2004) zo zbierok Liptovskej galérie P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a unikátne dokumentárne záznamy o Martinčekovi z archívu Ľuba Stacha.

Výstava bola premiérovo uvedená v Galérii Domu fotografie v Liptovskom Mikuláši v júni, 2013 s následnou reprízou v Galérii umel-cov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Súčasťou expozície je projekcia “Veľká noc – pocta Martinčekovi” z tvorivej dielne Katedry fotografie a nových médií VŠVU (Bratislava) z r.2007. Projekt, venovaný 100. výročiu naro-denia nestora slovenskej fotografie (v r.2013), bol realizovaný v rámci 17.Letnej fotoškoly Domu fotografie 2013 vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Výstava Hommage Martinovi Martinčekovi / Pocta Martinovi Martinčekovi reflektuje niekoľko žánrových okruhov v dielach súčasných fotografov bez generačnej príbuznosti, ktorí sa pripojili k výzve pri zostavovaní projektu: v prvom rade sa jedná o autorov, ktorí sa za posledných 20 rokov podieľali na činnosti

Domu fotografie, ako aj o mladú, nastupujúcu generáciu, ktorej vybrané diela priamo korešpondujú s Mar- tinčekovým odkazom. Výstava komentuje jednotlivé vystavené diela, ako aj stanovisko k Martinčekovmu dielu. Výstavný “príbeh” sa formuje v niekoľkých nosných okruhoch, kde sa fotografie dostávajú do žánro-vých dialógov:

1. Dokumentárnu fotografiu v tradičnom ponímaní, niekedy s nenápadnými presahmi do konceptu a experimentu, prezentujú diela fotografov: Andrej Bán, Andrej Balco, Pavol Breier, Andrej Barla, Alan Hyža, Daniela Kapráľová, Martin Kollár, Martin Marenčín, Boris Németh, Jozef Ondzik, Jaro Sýkora a Jindra Štreit.

2. Ku konceptuálnemu dokumentu, príbehovosti a experimentu môžeme zaradiť práce autorov ako Petra Bošanská, Petra Cepková, Jana Hojstričová, Dominika Jackuljaková, Jakub Jančo, Martin Kleibl, Jozef Sedlák, Ľubo Stacho a Monika Stacho.

3. Osobitnú časť výstavy tvoria fotografie inscenované, hlavne z diel autorov “slovenskej novej vlny”: Robo Kočan, Pavel Pecha, Miro Švolík, Kamil Varga a Peter Župník.

4. Prepojenie s abstrakciou, výtvarným i surreálnym odkazom nájdeme v dielach Jozefa Česlu, Jana Hrnčiarika, Ruda Prekopa a Hely Šiškovej.

5. Manipulovaná a “čistá” krajina s odkazom na Martinčekove zobrazenie Liptova a hôr je prezentovaná v prácach dvoch autorov: Martina Črepa a Vlada Eliáša.

pocta martinčekovi

Výstava v K13 – košických Kasárňach prezentuje aj výber reprodukciíz fotografií Martina Martinčeka zo zbierok Liptovskej galérie P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Sú to ojedinelé diela s vysokým humánnym posolstvom o ľuďoch, krajine a živote na Liptove, v ktorých nachádzame paralely vo vystavovaných dielach súčasných fotografov.

Súčasťou expozície je projekcia “Veľká noc – pocta Martinovi Martinčekovi” z tvorivej dielne Katedry fotografie a nových médií VŠVU (Bratislava) z r.2007, ktorá bola realizovaná pod kuratelou prof. Ľuba Stacha. Uvádza fotografický záznam študentských prác z tvorivého pobytu v Liptovskej Tepličke, autori: Petra Cepková, Martin Ilčík, Martin Kleibl, Anne Lienhart, Jarmila Uhlíková, Aljaž Velički a Ľubo Sta-cho. Niektoré práce sú uvedené aj v rámci samotnej výstavy, napr. fotografie Petry Cepkovej a Martina Kleibla.

Výstava Hommage to Martin Martinček / Pocta Martinovi Martinčekovi je ojedinelým projektom, ktorý spája zdanlivo nezlučiteľné pri bohatom autorskom zastúpení – napriek tomu stávame sa súčasťou tvorivého dialógu medzi minulosťou a prítomnosťou, v ucelených tematických okruhoch, prepájaných uni-kátnymi fotografickými dielami.

Martinčekove dokumentárne kvality obrazu podľa mňa pretrvávajú v tvorbe súčasných fotografov v rôznych podobách. Hoci to dnes už častokrát nie je hlboko ľudské a naratívne rozprávanie o živote čistých a jednoduchých ľudí, stále je vo fotografii túžba po poznaní človeka, jeho vnútra a prežívania. Aj keď dnes viac konceptuálne či postmoderne, stále sú Martinčekove odkazy čitateľné v záberoch zobrazujúcich ľudskú blízkosť a konečnosť, prácu človeka, hodnoty dnešnej doby versus pravé hodnoty, radosť a smútok, narodenie a smrť.  ( Z textu Petry Cepkovej, vystavujúcej autorky).

Miesto: K13 – Košické kultúrne centrá, Kasárne – Kulturpark / budova Bravo, (I. poschodie), adresa: Kukučínova 2, Košice, web: K13.sk

Termín výstavy: 19.6. – 31.8. 2014

Reportáž z otvorenia výstavy nájdete TU.


Tags: , , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Pocta Martinovi Martinčekovi

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems