Veľké čísla

| T-Systems | 2. 6. 2014

Keď je firma priveľká, prenesie zodpovednosť za časť svojich zákaziek na inú spoločnosť, ktorá je k cieľovým zákazníkom bližšie. Ide o proces nazývaný nearshoring a je výhodný pre všetky strany – jedna má menej práce, druhá rýchlejšie služby a tretia nové pracovné pozície. Presne tak to bolo aj v T-Systems Slovakia. Vďaka programu Smart Finance sa zo spoločnosti stala finančná near shore lokalita, a tak pribudlo do firmy oddelenie Centrum zdieľaných služieb. Okrem nových výziev ide aj o ďalšiu možnosť zamestnania sa pre absolventov. Tentokrát však nejde o IT technikov.

Finančné centrum bolo otvorené na sklonku minulého roka a zastrešuje ho tím Mareka Rešovského, viceprezidenta pre kontrolu a financie. Jeho hlavným poslaním je poskytovať kvalitné a nákladovo efektívne služby v oblasti správy finančných procesov. Takýto cieľ však potrebuje šikovných zamestnancov. „Úspešný kandidát na prácu vo finančnom centre by mal byť jazykovo zručný (hlavne v angličtine a nemčine) a navyše by mal mať ekonomické vzdelanie. Otázka odborných skúsenosti už závisí od profilu konkrétnej pozície, ale vytvárame aj pracovné miesta vhodné pre absolventov,“ vysvetľuje Marek Rešovský.

Viac ako účtovníctvo

Vďaka finančnému centru sa vo firme T-Systems Slovakia vytvorili nové možnosti. Už to nie sú len IKT technológie, ale vzniká tu priestor pre riadenie zákazníckych procesov vo veľkom. „Nie je to rutinné spracúvanie faktúr či objednávok. Keď hovoríme o finančnom centre, rozprávame sa o rozpočtovom plánovaní nových dohôd, o globálnej konsolidácii mesačných výsledkov v 25 pobočkách T-Systems alebo o úzkom prepojení centra smerom k produktívnej časti organizácie,“ hovorí vedúci oddelenia stratégií T-Systems Slovakia Martin Džbor. Tí, ktorí sú v centre zamestnaní, spracúvajú skutočne veľké čísla a rozhodujú o ďalšom fungovaní spoločnosti. „Väčšina ľudí v centre zastáva pozíciu junior kontrolóra. Tá si vyžaduje všeobecný prehľad o financiách, základy účtovníctva a prácu s tabuľkami. Ďalej sú tu tí, ktorí majú na starosti objednávky od ich vzniku až po zaplatenie. A potom je tu tím, ktorý sa stará o zákaznícku podporu a peňažný tok. Dohliadajú na to, aby všetky platby zákazníkov prebehli v poriadku, aby boli pohľadávky zaplatené na čas,“ popisuje vedúci centra zdieľaných služieb Štefan Mikloš.

 Tím Centra zdieľaných služieb (viceprezident Marek Rešovský celkom vpravo)

Tím Centra zdieľaných služieb (viceprezident Marek Rešovský celkom vpravo).

Priestor pre budúcich ekonómov

Veľké čísla potrebujú množstvo zamestnancov a tí kvalitní sa zháňajú pomerne ťažko. Spoločnosť začala s hľadaním vhodných ľudí v auguste 2013. Uskutočnili sa prvé aktivity na školách a Dni otvorených dverí pre ekonómov. Do konca roka sa jej podarilo prijať prvých 66 zamestnancov. Konečný počet však má byť aspoň dvojnásobný. „Pri výbere kandidátov na finančné pozície sme narazili na problém. Vedomosti absolventov ekonomických fakúlt nepostačujú požiadavkám našich zákazníkov na znalosť finančných procesov, a tak sme začali riešiť spoluprácu so školami, aby sme čo najrýchlejšie dokázali reagovať na dopyt. Cieľom je vybudovať medzi študentmi povedomie, že pracovať v oblasti financií nie je len bankovníctvo či účtovníctvo. Preto pripravila spoločnosť T-Systems Slovakia v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach súbor voliteľných predmetov na Ekonomickej fakulte,” vysvetľuje Mikloš. Hovoríme o predmetoch ako manažérsky reporting, controlling, medzinárodné štandardy finančného vykazovania, podnikové financie či personálny manažment. Ich náplň by mala pripraviť študentov na prácu v oblasti svetových financií.

Pohovor na skúšku

Okrem voliteľných predmetov majú študenti k dispozícii rôzne workshopy, ktoré ich na prácu (nielen vo Finančnom centre) pripravia. V novembri minulého roka zorganizovala študentská organizácia AIESEC v spolupráci s T-Systems Slovakia tzv. Career Day – celodenný workshop, kde sa študenti dozvedeli, ako správne a zaujímavo napísať životopis, ako sa pripraviť na pohovor na finančné oddelenie alebo čo je to assessment centrum. „Zúčastniť sa workshopu Career Day bola pre mňa zaujímavá skúsenosť. Časť s interview bola užitočná nielen pre figuranta, ktorý sa odhodlal podstúpiť ,pracovnýʻ pohovor pred ostatnými, ale aj pre prizerajúcich sa. Najlepšia však bola simulácia assessment centra (AC), špeciálneho pohovoru, na ktorom sa hodnotia takmer všetky schopnosti uchádzača. Mal som možnosť zažiť AC ako pozorovateľ, aj ako účastník a veľa som sa pri tom o sebe dozvedel,” hovorí účastník Career Day Lukáš Cigánik. „Vytvorenie nášho nového centra je krásnym príkladom toho, že aj zdanlivo nemožné veci sa dajú uskutočniť, ak je jasný zámer, cieľ, stratégia a ľudia majú energiu, aby to hnali vpred. Po niekoľkých rokoch došlo k vytvoreniu úplne nového biznis piliera pre našu lokálnu organizáciu. Otvárajú sa tým nové kariérne možnosti pre existujúcich zamestnancov a príležitosti pre lokálny trh práce, univerzity a školy. Osobne prajem všetkým novým kolegom z Finančného centra zdieľaných služieb, aby sa aktuálny cieľ 120 zamestnancov čoskoro zmenil na omnoho vyššie číslo,“ uzatvára Martin Džbor.

Veronika Samková, Zuzana Kaňuchová
Foto: archív T-Systems Slovakia

Vzdelávanie v oblasti financií je vo vzdelávacích programoch spoločnosti novinkou.

Vzdelávanie v oblasti financií je vo vzdelávacích programoch spoločnosti novinkou.

Vaše ohlasy a názory na články v Zajtrajších novinách, či na samotné noviny, alebo spoločenské témy, môžete posielať na info@zajtrajsienoviny.sk.
Z uverejnených listov čitateľov vyberieme jeden, ktorý získa konzumné v košickej raňajkárni Rozprávka v hodnote 10 eur.

Tags: , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Veľké čísla

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems