Letohrádok Dardanely v Markušovciach sa rekonštruuje

| Košický samosprávny kraj | 2. 6. 2014

Letohrádok Dardanely v Markušovciach je aktuálne pre rekonštrukciu uzavretý. Vďaka projektu, ktorý podporil Regionálny operačný program Európskej únie, sa tu začali rozsiahle úpravy, ktoré zlepšia kvalitu poskytovaných služieb. Letohrádok a kaštieľ v Markušovciach patria pod správu Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, ktoré je kultúrnym zariadením KSK.

V uplynulých týždňoch vládol v Letohrádku Dardanely nebývalý ruch. V jednom z najvýznamnejších koncertných objektov Slovenska vystriedajú na 15 mesiacov organistov, klaviristov, spevákov či komorné súbory stavební robotníci, ktorí tu budú realizovať práce na jeho komplexnej rekonštrukcii. Pracovníci Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi zabezpečili premiestnenie expozície klávesových hudobných nástrojov do náhradných priestorov, čiastočne aj do neďalekého renesančného kaštieľa, ktorý naďalej zostáva pre návštevníkov prístupný.

Nový letohrádok – nové nástroje

Podľa slov riaditeľky Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi Zuzany Krempaskej sa rekonštrukcia realizuje z európskych fondov v rámci Regionálneho operačného programu – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu. Výška nenávratného finančného príspevku je 1 274 995 eur. Okrem iného sa v objekte vybuduje aj výťah, ktorý umožní zúčastniť sa koncertov či prehliadky expozície hudobných nástrojov aj imobilným návštevníkom. „Výsledkom stavebných aktivít bude nielen komplexná obnova letohrádku, ale aj susedného objektu – domčeka, ktorý sa v budúcnosti využije na ubytovanie účinkujúcich na rozličných kultúrnych podujatiach organizovaných v Markušovciach,“ hovorí riaditeľka Zuzana Krempaská. „Zámerom múzejníkov je po rekonštrukcii letohrádku vybudovať novú expozíciu hudobných nástrojov, ktorá by reflektovala najmodernejšie trendy prezentácie zbierkových predmetov. Návštevníkom predstavíme aj novú kolekciu hudobných nástrojov, ktoré sa podarilo získať v ostatnom čase do zbierkového fondu múzea.“ Dopĺňa ju zástupkyňa riaditeľky Múzea Spiša Bernadeta Kicková: „Klenotom muzeálnej zbierky je kladivkový klavír z roku 1846, vyrobený v slávnej bratislavskej dielni Carla Schmidta. Po výtvarnej stránke patrí k najkrajším zachovalým nástrojom slovenskej proveniencie. Expozícia klávesových hudobných nástrojov je vôbec jedinou svojho druhu na Slovensku. Popri novej expozícii sa milovníci hudobného umenia môžu tešiť po ukončení rekonštrukcie letohrádku, v druhej polovici roku 2015, na obnovenie koncertnej činnosti.“

Letohrádok Dardanely v Markušovciach má jednu z najlepších koncertných siení na Slovensku. Foto: Slavomír Szabo

Letohrádok Dardanely v Markušovciach má jednu z najlepších koncertných siení na Slovensku. Foto: Slavomír Szabo

Jedna z najlepších koncertných siení

So vznikom samotného letohrádku sa viaže tradícia, podľa ktorej podnetom k jeho postaveniu bola pripravovaná návšteva Jozefa II., syna cisárovnej Márie Terézie. Jozef II. na Spiš napokon neprišiel, no z plánovanej stavby sa Wolfgangovi Máriássymu podaril realizovať aspoň ústredný poschodový pavilón. Po roku 1778 bola v Markušovciach vybudovaná podľa viacerých odborníkov jedna z najlepších koncertných siení na Slovensku. Jej vynikajúce akustické danosti mali možnosť spoznať desiatky domácich i zahraničných umelcov. Strop koncertnej sály pokrývajú vzácne freskové maľby s výjavmi z gréckej mytológie.

Medzi kaštieľom a letohrádkom sa nachádza rozsiahly francúzsky park s tromi stupňovitými terasami. Celý tento areál kedysi patril jednému z najznámejších spišských šľachtických rodov Máriássyovcom. Markušovce vlastnili od 13. storočia. Svoje prvé sídlo si v tom čase vybudovali na návrší vedľa Kostola sv. Michala. V polovici 17. storočia, presnejšie v roku 1643, dal nový renesančný kaštieľ so štyrmi nárožnými baštami postaviť František III. Máriássy. V súčasnosti sa v ňom nachádza expozícia historického nábytku. Na prelome 17. a 18. storočia mala obec 300 obyvateľov, ktorí boli slovenskej a maďarskej národnosti. Z náboženskej stránky prevažovali evanjelici a kalvíni, v menšej miere boli zastúpení katolíci. O blízkom vzťahu príslušníkov spomínaného rodu k ich niekdajšiemu rodovému sídlu svedčí skutočnosť, že ešte v roku 2004 sa tu rozhodol prežiť posledné dni svojho života František Pavol Máriássy.

Miroslav Števík

Prevoz klávesových nástrojov. Foto: Monika Dobšinská

Prevoz klávesových nástrojov. Foto: Monika Dobšinská

Vaše ohlasy a názory na články v Zajtrajších novinách, či na samotné noviny, alebo spoločenské témy, môžete posielať na info@zajtrajsienoviny.sk.
Z uverejnených listov čitateľov vyberieme jeden, ktorý získa konzumné v košickej raňajkárni Rozprávka v hodnote 10 eur.

Tags: , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Letohrádok Dardanely v Markušovciach sa rekonštruuje

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems