Košickí seniori si pochvaľujú spoluprácu s mestom Košice

| Mesto Košice | 16. 6. 2014

V štvrťmiliónovej metropole východu žije aj vyše 40-tisíc seniorov, ktorí majú, tak ako i mnohí iní, svoje každodenné radosti, ale aj starosti. Najmä preto, aby sa cítili na zaslúženom odpočinku čo najlepšie a mohli zmysluplne tráviť svoj voľný čas, vychádza im vedenie mesta Košice čo najviac v ústrety. Organizuje pre nich rôzne zábavné či športové podujatia, majálesy, posedenia a do budúcnosti pre nich pripravuje množstvo zaujímavých aktivít. Jediným cieľom vedenia mesta Košice je, aby seniori vedeli, že sú stále potrební a že všetci Košičania sú im vďační za to, čo pre svoje mesto a jeho obyvateľov urobili a robia.

Aby spolupráca bola čo najefektívnejšia, zriadilo mesto poradný orgán primátora – Radu seniorov. Zastrešuje a reprezentuje jednotlivé košické seniorské združenia a predkladá mestu všetky problémy, s ktorými sa košickí seniori boria.

„Snažíme sa všetko, čo ich trápi, vyriešiť, či už je to z hľadiska bývania, stravovania, alebo cestovania,“ zdôraznil primátor Richard Raši. „Aby, keď ráno vstanú, nemuseli ostať doma celý deň medzi štyrmi stenami, ale aby mali čo najviac aktivít, ktoré im spestria ich bežný život. Mesto pre nich preto organizuje viaceré podujatia. Napríklad Valentínsky ples seniorov, klasické oslavy Medzinárodného dňa žien, majálesy, ktoré už tradične bývajú počas osláv Dňa mesta Košice spojené so športovaním troch generácií. Spolu si zašportujú seniori, ich rodičia, deti, prípadne ich učitelia. V októbri, teda v rámci Mesiaca úcty k starším, oceňujme aktívnych dôchodcov, v novembri organizujeme katarínske zábavy, robíme ich ako ,čarodejnícke večeryʻ. V neposlednom rade sú to i prezentácie klubov seniorov v speve a tanci pod názvom Žijeme, spievame a tancujeme. Snažíme sa v každom ročnom období urobiť niečo preto, aby naši seniori žili naozaj aktívne a hlavne, aby nemali pocit, že sú niekde na okraji spoločnosti a nikto sa o nich nezaujíma .“

Primátor: „Chceme aby mali pocit, že nie sú zbytoční.“

Podľa primátora je Rada seniorov mimoriadne aktívny orgán a pravidelne komunikuje s magistrátom mesta, aby pomohol pri riešení problémov. Sú to napríklad ťažkosti ohľadne rekonštrukcií bytových domov, v ktorých seniori žijú. Mesto v tomto uspelo pri žiadaní štátneho fondu rozvoja bývania o príspevok na zateplenie bytoviek, čo v konečnom dôsledku znamená i to, že dôchodcovia budú platiť menej za ich prevádzku. Mesto je nápomocné seniorom aj pri organizovaní sérií kultúrnych podujatí, napríklad v rámci využitia Kulturparku, kde si môžu posedieť pri kávičke, hudbe, pripravuje rôzne výlety, zájazdy, alebo napríklad i prezentácie ich vlastnej tvorby. Seniori, ktorí tancujú, spievajú, hrajú na hudobných nástrojoch či maľujú, tak môžu predvádzať svoje umenie a tvorbu nielen medzi sebou, ale i mestu a jeho obyvateľom. Čoraz viac sú medzi seniormi obľúbené aj stretnutia s primátorom a vedením mesta v rámci Košických Vianoc, niekedy pri Primátorskom punči na Hlavnej ulici, inokedy priamo v kluboch dôchodcov. Počas tradičných osláv Dňa mesta Košice pripravilo mesto už tretí rok po sebe podujatia určené špeciálne pre seniorov. Asi najznámejším je Košická kaviareň Slávia, ktorú si seniori doslova vyžiadali a vedenie mesta pravidelne podporuje. „Cieľom tejto rozmanitej spolupráce mesta Košice s košickými seniormi okrem iného je, aby vedeli, že nie sú zbytoční, ale že sú pre nás všetkých naozaj potrební,“ dodal primátor.

MIRO5061 copy

Seniorom pomáha mesto aj v oblasti sociálnych služieb

Vedenie mesta si tiež uvedomuje, že mnohí seniori vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav už nedokážu zvládať všetky životné situácie a potrebujú pomoc. Práve preto výrazne podporuje rozvoj sociálnych služieb. Hlavným zámerom je poskytovať kvalitné sociálne služby tak, aby boli finančne dostupné. „Sme radi, že opatrovateľská služba poskytovaná mestskými časťami, a na ktorú mesto poskytuje účelový finančný transfer, patrí medzi najvyhľadávanejšie sociálne služby. Dbáme aj o to, aby seniori mali možnosť výberu subjektu, ktorý im službu poskytne, a preto finančne podporujeme neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby ako sú: Arcidiecézna charita, Zborová diakónia a HOMO HOMINI. Seniori odkázaní na pomoc 24 hodín denne majú možnosť využívať služby v pobytových zariadeniach, predovšetkým v zariadení pre seniorov na Garbiarskej ulici v Košiciach, ktorého zriaďovateľom je mesto, ale aj v zariadeniach samosprávneho kraja v Barci a na Skladnej ulici v Košiciach. Naším zámerom je tiež vytvárať také podmienky, aby seniori mohli zostať v domácom prostredí, kde sa cítia najlepšie. Preto podporujeme aj iné formy pomoci. Napríklad službu S-FON, čiže nepretržité monitorovanie potreby pomoci prostredníctvom signalizačného zariadenia, príspevky na obedy seniorom s nízkymi dôchodkami, prípadne podporu činnosti denných centier, bývalých klubov dôchodcov,“ ozrejmil ďalej Raši.

Za jeden z najdôležitejších úspechov v oblasti sociálnych služieb považuje skutočnosť, že aj napriek zlej finančnej situácii mesta, nebolo potrebné pristúpiť k zvyšovaniu úhrady za poskytované sociálne služby. Mesto Košice totiž našlo zdroje na dofinancovanie potrebného rozdielu medzi príspevkom štátu, príjmami z úhrad za sociálne služby a skutočnými nákladmi na ich zabezpečenie. V Košiciach sú poskytované pobytové sociálne služby aj o 100 eur nižšie ako v iných mestách.

MIR_9551 copy

Mesto by chcelo vybudovať veľké seniorské centrum

Predstaviteľom mesta Košice záleží na tom, aby seniori mali kde tráviť svoj voľný čas, stretávať sa s ostatnými dôchodcami, porozprávať sa, niečo si prečítať. Momentálne spúšťa akciu, v rámci ktorej sa seniori učia poskytovať prvú pomoc. Bol to primátorov prísľub, pretože aj medzi seniormi sú, tak ako i medzi inými obyvateľmi mesta, zdraví i chorí. Možno sa však práve seniori častejšie ocitnú v situáciách, keď treba zasiahnuť a pomôcť iným, no a nie vždy musí byť v okolí niekto, kto vie, čo má odborne urobiť pre záchranu ľudského života. Mesto preto robí pre seniorov lekcie vzdelávania v prvej pomoci, rozličné prednášky, stretnutia, spoločenské akcie. Aj toto je súčasťou konečného cieľa, aby najmä v dňoch, keď sa nedá ísť von a niet čo robiť, mali seniori pestrý a zaujímavý program. Mesto sa snaží aj o to, aby v malometrážnych bytoch v Južnej časti zabezpečilo pre seniorov pohodlné a bezpečné bývanie. Z toho dôvodu pravidelne komunikuje so seniormi, ktorí v malometrážnych bytoch bývajú. Vedenie mesta v tejto súvislosti verí, že v blízkej budúcnosti sa mu podarí napríklad obnoviť aj vrátnice v niektorých domoch, v najbližšom období by malo byť v bytovom dome na Južnej triede 23 – 27.

Mesto Košice napriek všetkému, čo už spravilo pre svojich seniorov, a pozitívnych reakciách z ich strany, nemieni „zaspať na vavrínoch“. Teraz čaká na to, aké budú aktuálne výzvy zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Za svoj dlhodobý cieľ totiž považuje vybudovanie jedného veľkého centra v meste určeného pre seniorov, kam by každý z nich, kedykoľvek bude mať chuť, mohol prísť, najesť sa a stráviť príjemné chvíle s ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy ako on. Ku krátkodobým cieľom mesta patrí to, že by chcelo v prospech seniorov využiť všetko, čo sa v Košiciach podarilo vybudovať v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013. Čiže, ponúknuť skôr narodeným Košičanom kultúrne vyžitie v Kulturparku, Kunsthalle, v pekne zrevitalizovaných mestských parkoch. V lete a na jeseň chystá mesto pre seniorov rad podujatí vo verejnom priestore, aby si mohli napríklad v nedeľu poobede zájsť a odpočinúť v Mestskom parku. Zažiť možno i to, čo kedysi bežne fungovalo v tamojšom altánku, vrátane dychovej hudby či klasiky. Vedenie mesta by im totiž rado i takouto formou vrátilo spomienky na tie krásne staré Košice, keď žili síce trošku inou, ale veľmi peknou atmosférou.    

MIRO4841 copy

Ďurišin: „Vedenie mesta je voči nám neuveriteľne ústretové“

A čo hovoria, respektíve ako hodnotia spoluprácu s mestom samotní košickí seniori? „Máme za sebou desať rokov činnosti, ale až tieto posledné štyri roky, keď je primátorom pán Richard Raši, nám pripadajú doslova ako sen, samozrejme v tom najlepšom slova zmysle,“ pochvaľuje si Cyril Ďurišin, predseda Rady seniorov mesta Košice. „Spolupráca s mestom, respektíve košickým magistrátom je ozaj výborná. Nežiadame nič také, čo by sa nedalo splniť, ide nám o drobné, reálne veci. Nachádzame v tomto smere u predstaviteľov mesta veľmi veľké pochopenie, najmä pán primátor je voči nám neuveriteľne ústretový a chápavý.“

Informovalo Mesto Košice
Foto: Miroslav Vacula

Vaše ohlasy a názory na články v Zajtrajších novinách, či na samotné noviny, alebo spoločenské témy, môžete posielať na info@zajtrajsienoviny.sk.
Z uverejnených listov čitateľov vyberieme jeden, ktorý získa konzumné v košickej raňajkárni Rozprávka v hodnote 10 eur.

Tags: , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Košickí seniori si pochvaľujú spoluprácu s mestom Košice

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems