IT [aj ty] v T-Systems Slovakia

| T-Systems | 4. 5. 2014

Ak si práve detailne prezeráš plagát, možno ťa budú zaujímať odpovede na niektoré z uvedených otázok:

tssk

Čo je duálne vzdelávanie?

Ide o trojročné pomaturitné štúdium v odbore Počítačové systémy, ktoré je postavené na duálnom modeli (spojenie teoretickej a praktickej výučby). Po jeho ukončení je absolvent pripravený pre prácu v oblasti správy serverov, sietí, databáz a iných informačných a komunikačných technológií (IKT). Okrem toho nadobudne aj komunikačné zručnosti pre priamy kontakt so zákazníkmi.

Je toto štúdium aj pre mňa?

Prihlásiť sa môže každý absolvent či absolventka (dievčatá sú vrelo vítané) strednej školy so zápalom pre informačno-komunikačné technológie a znalosťou anglického jazyka. Prijímanie študentov prebieha v dvoch fázach, prvou je absolvovanie testu z oblasti IKT a testu z angličtiny, druhou je osobný pohovor. Tu sa hodnotí motivácia a iniciatíva študentov, ich komunikačné zručnosti a schopnosť pracovať v tíme.

Kde duálne vzdelávanie prebieha?

Štúdium v dennej forme prebieha striedavo na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, kde majú žiaci svoju učebňu, a v priestoroch spoločnosti T-Systems Slovakia.

Čo všetko sa môžem naučiť?

Študijný program pozostáva z troch vzájomne sa doplňujúcich okruhov predmetov. V prvej kategórii sú odborné IKT predmety zamerané na rozvoj do hĺbky (programovanie a skriptovanie, spracovanie informácií, aplikované IKT systémy a i., žiadna matematika ani fyzika). Druhú oblasť tvoria odborné predmety mimo IKT, zamerané na rozvoj do šírky (základy priemyselnej informatiky, elektrotechniky a elektrotechnického riadenia a i.) a tretiu predmety zamerané na jazykové a sociálne zručnosti (aplikovaný anglický jazyk a nemecký jazyk, zákaznícka orientácia). Okrem toho tvorí 67 percent štúdia prax pod dohľadom odborníkov priamo vo firme T-Systems Slovakia.

Čím budem, keď štúdium dokončím?

Absolventi získajú vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul diplomovaný špecialista so skratkou DiS.

Koľko to bude stáť?

Štúdium hradí v plnej výške spoločnosť T-Systems Slovakia, a teda je pre žiakov zadarmo.

Kde a kedy sa teda môžem prihlásiť?

Prihláška, ako aj podmienky prijatia a zoznam potrebných dokumentov, sú uvedené na stránke www.t-systems.sk/dual. Uzávierka prihlasovania je 31. mája a prvé kolo prijímacieho pohovoru sa bude konať 23. júna.

Veronika Samková

Vaše ohlasy a názory na články v Zajtrajších novinách, či na samotné noviny, alebo spoločenské témy, môžete posielať na info@zajtrajsienoviny.sk.
Z uverejnených listov čitateľov vyberieme jeden, ktorý získa konzumné v košickej raňajkárni Rozprávka v hodnote 10 eur.

Tags: , , , , ,

Prečítajte si aj:









pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: IT [aj ty] v T-Systems Slovakia

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.





Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems