Košice pripravili unikátny grantový program na podporu kultúry

| Mesto Košice | 19. 4. 2014

V spolupráci s neziskovou organizáciou Košice 2013 a príspevkovou organizáciou K13 pripravilo mesto Košice na Slovensku, ale i v histórii Košíc ojedinelý grantový program, určený na podporu nezávislých subjektov v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví. Ide o jedno z navrhovaných opatrení a nástrojov Kultúrnej stratégie mesta Košice. Dôvodom na jej vytvorenie, vrátane grantového programu, je nevyhnutná podpora udržateľnosti i projektov a infraštruktúry, ktorá bola vybudovaná v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013. O novej stratégii sme sa pozhovárali s riaditeľom neziskovej organizácie Košice 2013 Jánom Sudzinom.

Ján Sudzina, riaditeľ Košice 2013, n.o.

Ján Sudzina, riaditeľ Košice 2013, n.o.


Nielen Košičania, ale najmä tisícky návštevníkov mesta si nevedeli vynachváliť kultúrne či iné podujatia, ktoré rezonovali mestom v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. V čom vidíte prínos grantového programu na podporu kultúry, ktorý pripravuje Mesto Košice?

Som rád, že sa nám podarilo presadiť vznik tohto podporného inštrumentu, i keď je to štandardný nástroj v mnohých mestách, ktoré chcú byť úspešné a známe nielen ako kultúrne, ale aj z ekonomického hľadiska. Na Slovensku je mesto Košice priekopníkom. Všetky mestá, ktoré sú našimi vzormi, alebo si myslíme o nich, že sú úspešné, podporujú tretí sektor. Košice majú to šťastie, že zvíťazili s projektom Interface v súťaži o titul Európskeho hlavného mesta kultúry 2013, a tým mali vytvorené podmienky na to, aby si nastavili hlavne strategické materiály a vízie do budúcnosti pre kultúrny rozvoj mesta.

Samotný projekt Interface bol, i keď ešte nie ucelenou, ale stratégiou, aká nemala na Slovensku obdobu. Grantová schéma bola už vtedy jedným z nosných pilierov podpory kultúry v meste.

Uvedomujeme si, že mesto netvorí iba mestský rozpočet či mestské podniky, ale že Košice sú zložitý organizmus, ktorý žije, vyvíja sa a jeho rozvoj sa dá ďaleko lepšie zabezpečiť práve vysunutím, respektíve podporou určitých jeho prvkov, ktoré tak dokážu fungovať v externom prostredí oveľa efektívnejšie a za menej peňazí. Z toho dôvodu sme sa inšpirovali mestami, ktoré grantovú schému majú, napríklad poľským mestom Krakov. Takisto bol európskym hlavným mestom kultúry, investoval obrovské množstvo peňazí, pokračoval v podpore tretieho sektoru. Práve táto systematická a dlhodobá podpora subjektom v oblasti kreativity sa ukázala byť silným impulzom pre rozvoj mesta nielen v kultúrnej oblasti ale, aj ekonomiky mesta a regiónu. Prostredníctvom takzvaného festivalového výboru podporujú podujatia tretieho sektoru veľmi silným spôsobom. Nárast ich mestského rozpočtu bol niekoľkonásobný. Krakov má dnes deväťdesiat percent príjmov práve z turizmu, kreatívneho priemyslu, z kultúry a ročne ho navštívi viac ako deväť miliónov turistov.

MIRO5888 copy

Košice sa teda inšpirovali mestami, ktoré už prešli takouto transformáciou, ale systém podpory kultúry je v každej krajine iný. Ako to vyzerá v tejto súvislosti v našom meste?

Samozrejme, keďže v každom štáte je systém podpory kultúry iný, mesto sa snažilo prispôsobiť stratégiu lokálnym podmienkam tak, aby sa mesto mohlo ekonomicky transformovať, zároveň aj prijať zodpovednosť za tretie subjekty, aby nedošlo k ich kolapsu, ale naopak, aby mali možnosť ďalej sa rozvíjať a byť konkurencieschopné. Mesto Košice má momentálne prvú ucelenú kultúrnu stratégiu na Slovensku, navyše „Masterplan pre kreatívnu ekonomiku do roku 2020“. Takto systematicky nemá nastavenú svoju budúcnosť ohľadom kultúry, a tým i predpoklady na dynamický ekonomický rozvoj, žiadne iné mesto v SR. Zo štátneho rozpočtu ide dlhodobo na podporu kultúry menej ako jedno percento, my sme sa snažili, aby sa to pohybovalo, respektíve blížilo k trom percentám. Pravdaže, aj iné mestá sa snažia podporovať kultúrne aktivity, avšak Košice majú naozaj ako jediné grantovú schému založenú na nejakej stratégii, vízii. Aj výber samotných projektov má strategické pozadie a budú vyberané také, ktoré podporujú všetky prvky zadefinované v stratégii a dajú veľmi veľa nielen Košičanom či návštevníkom mesta, ale celému regiónu. Investovanie do kultúry nie je samoúčelný náklad, ale naopak, veľmi výhodná investícia s rýchlou dobou návratnosti, čo nakoniec ukázali všetky analýzy a dopadové štúdie projektu.

Stratégia podpory kultúry, vrátane grantového programu bola vytvorená i preto, aby boli udržateľné projekty a infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu EHMK 2013. Aký bude mať, respektíve už teraz má, na tieto projekty nová stratégia dopad?

Myslím si, že projekt Košice 2013 bol z medzinárodného pohľadu jedinečný. Nastavením zdrojov i tým, ako bol napísaný, bol takpovediac ako keby „tehotný“ na dlhodobosť a pripravený na transformáciu. A vidíme to jasne. V Marseille projektový tím skončil, takisto v Maribore či Guimaresi. Zostala im tam síce nejaká infraštruktúra či projekty, ale celý ten proces bol v mnohých prípadoch ako keby jednorazový, aj keď s určitým presahom za rok 2013. U nás je to inak, jednak výberom investičných akcií a tiež tým, že nad nami visí pomyselný Damoklov meč v podobe štrukturálnych fondov a päťročnej udržateľnosti projektov, čo je síce veľmi obmedzujúce, na druhej strane je to ale požehnaním. Núti to lokálnych politikov, poslancov a iných kompetentných ľudí, aby sa zamýšľali nad udržateľnosťou projektov. Keby boli zdroje financovania iné, mohlo by sa stať, že projekt by jednoducho skončil. Keďže tu ale vznikol obrovský ľudský potenciál, ale aj kvalitná infraštruktúra, je obrovský predpoklad pokračovania. Stratégie boli zamerané práve na to, máme 20 investičných projektov, v meste bola zrekonštruovaná takmer celá kultúrna infraštruktúra.

Čo to znamená pre Košičanov, prípadne, ako na košické projekty reagovali zahraniční partneri?

Podľa môjho názoru, Košice majú dnes široko ďaleko na jedného obyvateľa asi najviac metrov štvorcových kultúrnej infraštruktúry. Infraštruktúry s vysokým medzinárodným štandardom. Tým, že ministerstvo kultúry vyčlenilo pre rok 2014 sumu 1,1 milióna eur, z toho milión na projekty spravované organizáciou K13 a n.o. Košice 2013, 100-tisíc je určených pre externého prostredie. Práve to výrazne napomohlo tomu, že projekty môžu ďalej žiť. Aj nastavením parametrov grantovej schémy mesta Košice sme si uvedomovali, že mesto musí prevziať zodpovednosť za tretí sektor. Všetko, čo spravuje mesto, je už na rok 2014 zabezpečené, okrem toho, Košický samosprávny kraj má vlastnú grantovú schému, z ktorej podporuje nielen región, ale i Košice. Hlavne do budúcna tu vzniká obrovský potenciál, ktorý sa začal už v roku 2012 rôznymi medzinárodnými partnerstvami, z ktorých sa dajú čerpať veľké európske zdroje. Nielen naša nezisková organizácia, ale i ostatní kultúrni operátori z mesta sú oslovovaní mnohými relevantnými partnermi zo zahraničia. Okrem toho, Košice si za posledných päť rokov získali obrovský rešpekt u zahraničných kultúrnych inštitútov. Napríklad, len pre rok 2013 sa nám podarilo získať iba z Japonska viac ako 200-tisíc eur. Finančne nás výrazne podporili aj francúzsky, poľský, maďarský, rakúsky, nemecký či anglický kultúrny inštitút. A to bol základ toho, že Košice mohli nastaviť novú grantovú schému.   

MIR_9146 copy

Jednou zo šiestich kľúčových tém grantového programu je i  špičková úroveň toho ktorého projektu. Ako ju dokážete v rámci Kultúrnej stratégie mesta Košice zabezpečiť?

Systém vyberania projektov bude štandardne európsky, hodnotiť budú dvaja nezávislí hodnotitelia. Kritériá budú vychádzať samozrejme zo stratégie. Špičková úroveň projektu je však iba jeden z nástrojov. Stratégia samotná je nastavená v tom kontexte, že kultúra je organizmus, ktorý má mnoho úrovní. Od insitných, čiže laických foriem umení, až po vrchol pomyselnej kultúrnej pyramídy. Keď nastavujeme stratégiu, musíme poznať východiskový stav, vedieť, kde sme silní, kde máme problémy, čo treba podporiť a čo nie. Takže špičková úroveň je naozaj iba jeden z faktorov, ktoré by mali štartovať mesto, je potrebné rozvíjať úroveň kultúry vo všetkých segmentoch. Ďalšou kľúčovou otázkou je aj búranie bariér a práca v partnerstvách.

Máte pripravenú aj nejakú schému, podľa ktorej po určitom čase budete vyhodnocovať projekty a odstraňovať prípadné nedostatky?

Všetko bude monitorované a vyhodnocované pravidelne. Samotná nezisková organizácia Košice 2013, ktorá sa bude onedlho transformovať, bude akousi rozvojovou agentúrou mesta. Jednou z jej priorít a úloh bude práve koordinácia, monitorovanie, vyhodnocovanie a príprava strategických materiálov v oblasti kultúry. Bude takpovediac vizionárskym prvkom pre mesto v oblasti kreatívneho priemyslu a bude prinášať nové témy a výzvy na ďalší kultúrny rozvoj mesta.

Akým spôsobom sa budú môcť rôzni umelci uchádzať o finančné prostriedky na svoj projekt, ktorý ponúknu v rámci grantového programu Kultúrnej stratégie mesta Košice?

V prvom rade by mali pozorne sledovať webovú stránku našej neziskovej organizácie a mesta. Už v krátkom čase bude zverejnená výzva, v ktorej budú zadefinované všetky podmienky. Chceme aby boli čo najjasnejšie a o grantovú podporu sa mohli uchádzať organizácie, ale aj jednotlivci. Prihlásiť sa môže každý, ale budú jasne definované priority.

Ďakujem za rozhovor.

Informovalo Mesto Košice.
Foto: Miroslav Vacula

Vaše ohlasy a názory na články v Zajtrajších novinách, či na samotné noviny, alebo spoločenské témy, môžete posielať na info@zajtrajsienoviny.sk.
Z uverejnených listov čitateľov vyberieme jeden, ktorý získa konzumné v košickej raňajkárni Rozprávka v hodnote 10 eur.

Tags: , , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Košice pripravili unikátny grantový program na podporu kultúry

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems