Po roku zázrakov je tu rok výziev

| Košický samosprávny kraj | 26. 1. 2014

Po roku, ktorý bol preplnený kultúrou, prichádza rok obyčajný, ale nie menej náročný. Pre kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bude znamenať podobnú prácu ako doteraz. S neveľkým balíkom peňazí chcú ponúknuť stálym, ale aj novým návštevníkom zaujímavé podujatia. Ich pracovníci sú zvyknutí na skromné podmienky, napriek tomu robia maximum pre ľudí v regióne. Snažia sa vymýšľať, improvizovať, niekedy doslova čarovať. Majú svoju prácu radi a vedia, že pre mnohých obyvateľov sú jediným zdrojom kvalitnej kultúry.


Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 kultúrnych zariadení. Niektorých riaditeľov sme oslovili s otázkou: Čím bude pre vás a vašu kultúrnu inštitúciu rok 2014 zaujímavý?

Róbert Pollák, riaditeľ Východoslovenského múzea Košice:
Ak bol rok 2013 rokom zázrakov, lebo sa nám zázračne podarilo dokončiť dva najväčšie ostrovy kultúry – otvorené zóny so všetkým, čo k tomu patrilo, rok 2014 bude rokom výziev. Budeme musieť naplniť expozíciami a programom nové priestory, ktoré sme získali. Či už ide o historickú účelovú budovu Východoslovenského múzea alebo celý areál Katovej bašty. Budeme sa snažiť zmysluplne ich využívať, aby pritiahli návštevníkov a zvýšili nám návštevnosť. Už teraz môžeme byť radi, pretože kým v roku 2012 sme mali 44 714 návštevníkov, v roku 2013 toto číslo vzrástlo na 63 934. Čaká nás veľmi dôležitý proces – začíname s digitalizáciou zbierok. Sme zapojení do projektu Digitálne múzeum, ktorého gestorom je Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Vlani sme vybrané zbierky ošetrovali, teraz sa budú digitalizovať. Z mnohých výstav, na ktorých pracujeme, spomeniem aspoň jednu. Pripravujeme ju s pomocou verejnosti k stému výročiu vypuknutia I. svetovej vojny. Bude sa volať Takí boli naši dedovia a predstavíme na nej aj exponáty, ktoré nám na našu výzvu priniesli darcovia. Chceme v nej ponúknuť regionálny prierez osudov účastníkov I. sv. vojny, ale aj pohľad na vojnu ako takú.

Pavol Hrehorčák, riaditeľ Bábkového divadla Košice:
Tešíme sa, že sa nám podarilo rozšíriť umelecký súbor. V tomto roku nám pribudol nový herec. Okrem personálnych zmien divadlo plánuje pripraviť dve škôlkovinky pre najmenšieho diváka, pretože pre tých najmenších je hier stále málo. Sústredili sme sa na tvorbu pre diváka predškolského a mladšieho školského veku. Dve nové premiéry – Čert a Kača, Janko Hraško a iné hraškoviny – budú patriť divákom tejto vekovej kategórie. Na jeseň chceme obnoviť činnosť našej druhej scény Jorik, kde sa v minulosti uvádzali pozoruhodné činoherné inscenácie pre mládež a dospelých v netradičnom šate. Radi by sme nadviazali na toto úspešné a plodné obdobie novou hrou Karola Horáka. Tešíme sa na nový ročník nášho VIRVARU, teda na dni bábkového divadla a hier pre rodiny. Veríme, že bude aspoň taký úspešný, ako boli dva predchádzajúce a všetci si budú môcť naplno vychutnať bábkové divadlo, jeho rozmanité formy, ale aj tvorivé dielne, interaktívne hry a rôzne ďalšie atrakcie. Okrem toho budeme na niekoľkých festivaloch prezentovať našu tvorbu.

Klára Kernerová , riaditeľka Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach:
Rok 2014 bude pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia mimoriadny. Pripomíname si v ňom jubileum, 90 rokov od jej vzniku. Knižnica, ktorá za 90 rokov viackrát menila svoj názov, je nielen najstaršou verejnou knižnicou v Košiciach, ale patrí k najstarším na Slovensku. K jej vzniku sa viažu aj zaujímavé okolnosti. Po zrušení Právnickej akadémie v Košiciach (1923) sa uvažovalo, čo s fondami jej knižnice a len zásluhou neúnavného Emila Černaja sa podarilo fondy v Košiciach nielen udržať, ale na ich základe aj zriadiť Verejnu knihovnu mesta Košice. Veľký záujem o zriadenie a udržanie knižnice mala aj mestská rada. Významne prispievala na beletristickú literatúru, ale pre jej činnosť poskytla aj zrekonštruovala jednu z najprestížnejších budov, mestskú radnicu. Jubileum sa bude premietať do činnosti VKJB po celý rok. Vydáme monografiu o histórii a súčasnosti knižnice, budeme prezentovať jubilujúcich autorov, už nežijúcich našich i svetových 90-nikov, a predovšetkým živých a tvoriacich jubilantov rôzneho veku. Pripravíme konferenciu a výstavu o knižnici, odmeníme malou pozornosťou každého 90. zapísaného čitateľa, na narodeninovú párty pozveme do knižnice našich 90-ročných čitateľov, pripravíme zábavné súťaže.

Verejná knižnica J. Bocatia sa na rok, v ktorom oslávi 90. výročie, pripravila už novoročenkou.

Verejná knižnica J. Bocatia sa na rok, v ktorom oslávi 90. výročie, pripravila už novoročenkou.

Michal Kupec, riaditeľ Kultúrneho centra údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou:
Naše kultúrne centrum oslávi päť rokov od svojho vzniku. Nie je to veľa, ale za ten čas sa nám už podarilo mnoho. Asi najdôležitejšie je, že sme si vybudovali dobré meno a získali rešpekt okolia. Už nemusíme presviedčať starostov v obciach nášho regiónu, aby s nami spolupracovali. Vďaka úspešným podujatiam pochopili, že ľahšie sa pracuje s nami, ako bez nás. Keďže sme získali priestory niekdajšej matriky v Moldave, prerábame ich na galériu a 1. februára v nej oslávime 5. narodeniny otvorením galérie i výstavy Momenty s fotografiami z našich najlepších podujatí. V lete pripravujeme hudobný tábor, na ktorom deti naučíme hrať na ľudových nástrojoch a výtvarné leto v Turni – maliarsky plenér pre amatérov. V júli bude vo Veľkej Ide veľký Illosvai fest a Dog fest, na september chystáme populárny Putovný festival, ktorý bude tentoraz v Poproči. Veľa síl sústreďujeme na cezhraničnú spoluprácu s partnermi v Maďarsku. V spoločných projektoch sa nám darí získavať aj zaujímavú finančnú podporu.

Beáta Kereštanová,  riaditeľka Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove:
Verím, že tento rok bude pre nás opäť správne hektický, kreatívny a plný dobrých inšpirácií pre našich návštevníkov. Keďže sme bránou na Tokajskú vínnu cestu, chystáme niekoľko kultúrno-turistických atraktivít a zaujímavostí. V trebišovskom kaštieli sprístupníme v spolupráci so Združením Tokajská vínna cesta Tokajskú informačnú kanceláriu. Návštevníci budú mať možnosť vychutnať si krásu nášho deväť hektárového historického parku z vlečky, ktorú bude ťahať historický traktor spojazdnený práve na tieto účely. Príjemnú poznávaciu jazdu určite radi ukončia posedením vo vinárni s art kaviarňou U Andrássyho. V príjemnom prostredí expozície tokajského vinohradníctva a vinárstva tak spoznajú históriu a ochutnajú to najlepšie víno – tokajské.

Gabriela Kramáreková, riaditeľka Hvezdárne Michalovce:
Koncom roka 2013 sa vo Hvezdárni v Michalovciach začala z podnetu pracovníkov stmeľovať skupina nadšencov tzv. astronómov – amatérov z radov dospelých. Majú v pláne rozvíjať svoju činnosť na pôde hvezdárne so zámerom využívať jej optické zariadenie. Odborní pracovníci radi týmto nadšencom poskytnú svoje rady a budú spolupracovať na ich programoch. Dúfame, že toto zoskupenie sa v priebehu roka 2014 ešte rozrastie o nových členov a obohatí činnosť samotnej hvezdárne a prinesie podnety na nové formy ako prezentovať a popularizovať túto krásnu vedu. Pracovníci hvezdárne sa v roku 2014 chcú zamerať na verejné pozorovania oblohy. Plánujú ich zlepšiť premietaním obrázkov astronomických objektov z vesmírnych sond pre porovnanie s tým, čo návštevníci práve vidia vlastnými očami cez ďalekohľad, a spríjemniť atmosféru pozorovania vhodnou hudbou a dekoráciami. Tiež by sme chceli častejšie chodiť s prenosnými ďalekohľadmi medzi ľudí, čo znamená, že musíme nadviazať spoluprácu so starostami obcí a ďalšími  organizáciami.

Zuzana Bobriková
www.terraincognita.sk
Foto: archív KSK

Východoslovenské múzeum vlani s úspechom vystavovalo v Poľsku. V januári 2014 bola ďalšia veľká vernisáž skvostov z archeologických zbierok vo Varšave.

Východoslovenské múzeum vlani s úspechom vystavovalo v Poľsku. V januári 2014 bola ďalšia veľká vernisáž skvostov z archeologických zbierok vo Varšave.


Tags: , , , , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Po roku zázrakov je tu rok výziev

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems