Košice čaká obdobie rekordných investícií. Primátor mesta Košice hovorí o zlatej ére Košíc: „Rokom 2013 sme v Košiciach začali éru úspešného moderného mesta.“

| Mesto Košice | 26. 1. 2014

Ešte o žiadnom slovenskom meste sa toľko nepísalo v domácich a zahraničných médiách a ešte žiadne slovenské mesto neinvestovalo v spolupráci s EÚ také finančné prostriedky do zlepšenia kultúrneho života svojich občanov ako Košice v roku 2013. Ešte v žiadnom slovenskom meste sa nestretlo toľko uznávaných svetových umelcov a expertov na miestny rozvoj ako v minulom roku v Košiciach a žiadne mesto nedostalo v jednom roku toľko ocenení v rôznych oblastiach ako Košice v roku 2013. Pritom rok 2013 považujeme iba za začiatok novej éry nášho mesta. Veď iba v nasledujúcich dvoch rokoch investujeme do zlepšenia života v našom meste viac ako 200 mil. eur.

Rok, ktorý sa niesol v duchu napĺňania prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry, znamenal pre Košice dokončenie kľúčových investičných projektov, realizovaných v rámci tohto projektu. Miliónové investície do kultúrnej infraštruktúry, premena schátralých nehnuteľností na moderné kultúrne stánky či najväčšia rekonštrukcia a revitalizácia mestských parkov, znamenali veľký krok v premene mesta na európsku kultúrnu metropolu. Uplynulých 12 mesiacov prinieslo viac ako 3000 podujatí, podporných projektov, festivalov, konferencií a rezidenčných pobytov. Turistický film o Košiciach vyhral prestížnu cenu na známom festivale v Karlových Varoch. Prioritou mesta zostalo aj zvyšovanie bezpečnosti občanov a návštevníkov. S napĺňaním tohto zámeru súvisí aj nová, v poradí už 10. stanica mestskej polície v MČ Sever s územnou pôsobnosťou v košických mestských častiach Sever, Kavečany a Džungľa. V priebehu roka 2013 v rámci kamerového systému prevádzkovaného MsP pribudlo celkom 6 nových bezpečnostných kamier, čím celkový počet už prevádzkovaných kamier vzrástol na počet 55. Prvé ovocie začali prinášať aj inovatívne riešenia na Luniku IX, vďaka ktorým už Košičania nebudú doplácať na neprispôsobivých občanov. Medzinárodný kongres ITAPA rozhodol o udelení špeciálneho uznania 2013 za projekt automatizovaného predplatného systému na dodávku elektriny na Luniku IX. Podstatou projektu je umožnenie zakúpenia presne požadovaného množstva elektriny a diaľkové zapnutie a vypnutie odberu. Boli sprísnené podmienky prideľovania bytov na Luniku IX a začalo sa s prideľovaním bytov na dobu určitú a následné predĺženie nájomnej zmluvy s podmienkou pravidelného platenia úhrad. Kvôli nevyhovujúcemu a život ohrozujúcemu stavu domov na sídlisku Lunik IX sme museli opäť pristúpiť k asanácii bytového domu Hrebendova 22 – 24. Jednoduché a prehľadné vyhľadávanie zmlúv, objednávok a faktúr, automatické radenie objednávok a faktúr k zmluvám radí naše mesto medzi najtransparentnejšie na Slovensku. Unikátny systém ocenila aj Transparency International Slovensko. Rok 2013 nebol len rokom kultúry, ale aj rokom, keď sa nám podarilo vyriešiť niekoľko starých bremien a havarijných stavov, čo Košice dlhodobo ťažili. Most na Hlinkovej ulici s výrazným narušením statiky sme začali opravovať v rekordne krátkom čase. Jedna z hlavných dopravných tepien, ktorá spája centrum mesta so sídliskami, bude po výmene 12 nosníkov uvedená do plnej prevádzky v prvej polovici roku 2014. Uzavretie dlhoročnej kauzy Strelingstav mimosúdnou dohodou vo výške 9,9 mil eur znamená síce pre mesto obrovskú ekonomickú záťaž, na druhej strane sa nám podarilo znížiť sumu, ktorú si firma na súde nárokovala o viac ako polovicu. Komplikovanú situáciu s MFK sme vyriešili vystúpením z klubu, čím sme zachránili pozemky, ktoré kedysi mesto do spoločnosti vložilo a zastavili ďalšie zadlžovanie mesta. Badateľný je aj nárast záujmu zo strany investorov. V minulom roku bolo vytvorených 400 nových pracovným miest. Avizované je výrazné poslinenie IT sektoru, pričom firmy organizované v združení IT Valley majú za cieľ do roku 2020 zvýšiť počet pracovných miest v IT zo súčasných 6000 na 10 000. V uplynulom roku bolo pre nás kľúčové aj udržanie najvýznamnejšieho zamestnávateľa v Košiciach, spoločnosť U.S. Steel.

Aj napriek komplikovanej finančnej situácii mesta nebolo potrebné pristúpiť k zvyšovaniu úhrady za poskytované sociálne služby. Zdroje na dofinancovanie potrebného rozdielu medzi príspevkom štátu, príjmami z úhrad za sociálne služby a skutočnými nákladmi na ich zabezpečenie sme hľadali v šetrení a nie zvyšovaní poplatkov.

Rok, ktorý sa niesol v duchu napĺňania prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry, znamenal pre Košice dokončenie kľúčových investičných projektov, napríklad Kunsthalle.

Rok, ktorý sa niesol v duchu napĺňania prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry, znamenal pre Košice dokončenie kľúčových investičných projektov, napríklad Kunsthalle.

Top úspechy v roku 2013

 • Úspešný projekt EHMK.
 • Dokončenie a uvedenie do prevádzky všetkých investičných projektov.
 • Svetová kultúra a umelci sa stretli v Košiciach.
 • Znižovanie dlhu za elektrinu na Luniku IX.
 • Otvorenie zmodernizovaných a revitalizovaných mestských parkov.
 • Kulturpark a Kunsthalle sa stali symbolmi Košíc.
 • Zachovanie grantovej schémy Ministerstva kultúry SR na podporu kultúry.
 • Nová letecká linka do Londýna.
 • Mesto bolo oceňované v mnohých oblastiach:
  • 1. miesto na medzinárodnom festivale Tourfilm v Karlových Varoch za destinačný spot o Košiciach.
  • Čestné uznanie ITAPA 2013 za projekt automatizovaného predplatného systému na dodávku elektriny na Luniku IX.
  • Transparency International ocenila unikátny systém zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr nad rámec zákona.
  • Ministerstvo školstva SR nám udelilo čestné uznanie za iniciatívnu prácu v oblasti zdravého životného štýlu a prevencie výživou detí a mládeže v školách a školských zariadeniach.
  • Štúdia Mastercard – slovenské centrá rozvoja ocenila Košice v kategóriách Mestá s najväčším pokrokom a Mestá s najrýchlejším rozvojom. Hodnotilo sa posledných 5 rokov.
Bulletin3 copy LietadloDoLondyna copy
Bulletin2 copy ehmk zaverecy ceremonial Bulletin4 copy

Priority na rok 2014: Rok rekordných investícií do zlepšenia života všetkých Košičanov

 • Posilnenie bezpečnosti: 35 nových policajtov, 12 cyklohliadok a minimálne 10 kamier.
 • 127 nových autobusov a 25 nových električiek.
 • Rekonštrukcie ciest vo výške viac ako 3 mil. eur.
 • Dokončenie rekonštrukcie Mosta na Hlinkovej ulici.
 • Začiatok rekonštrukcie kúpaliska ČH.
 • Predstavenie projektu a príprava výstavby futbalového štadióna.
 • Rozsvietenie Dómu sv. Alžbety.
 • Budovanie protipovodňovej ochrany.
 • Rekonštrukcie školských zariadení v hodnote takmer 1, 4 mil. eur.
 • Aktívne pomáhať vytváraniu nových pracovných miest – predpokladáme minimálne 700 nových pracovných miest v roku 2014.
 • Začiatok budovania Integrovaného dopravného systému (IDS).
 • Pokračovanie prác na novom územnom pláne.
 • Ďalšie budovanie cyklotrás na území mesta – pribudne ďalších 40 km.
 • Ešte transparentnejšie informovanie o aktivitách mesta: doplníme RSS kanály na všetky zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry, spustíme mobilnú aplikáciu City Monitor, cez ktorú nás občania budú vedieť informovať o problémoch.
 • Príprava PHSR – strategický dokument, ktorý pripraví priority mesta na nasledujúce rozpočtové obdobie na čerpanie európskych fondov.
Policajti copy Bulletin11 copy
Bulletin10 copy Bulletin5 copy

Informovalo mesto Košice

Foto: Miro Vacula


Tags: , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Košice čaká obdobie rekordných investícií. Primátor mesta Košice hovorí o zlatej ére Košíc: „Rokom 2013 sme v Košiciach začali éru úspešného moderného mesta.“

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems