Košická moderna ako fenomén

| Predstavujeme | 14. 12. 2013

Košice mali po prvej svetovej vojne vlastnú kultúrnu tradíciu a vo vzájomnej tolerancii tu vedľa seba žili národnostné a náboženské skupiny. V meste sa hovorilo najmä po maďarsky a aj preto sem po potlačení Maďarskej republiky rád emigrovali mnohí vzdelanci a umelci z Maďarska. Optimálne podmienky a publikum pripravené akceptovať aj nové výtvarné umenie dali vzniknúť Košickej moderne. Fenoménu, ktorý v sebe spája obdobie 20. rokov minulého storočia a jedinečné mesto Košice. Práve tomuto fenoménu je venovaná výstava Košická moderna a jej presahy. Jej kurátorkami sú Lena Lešková, riaditeľka Východoslovenskej galérie a Zuzana Bartošová, vedecká pracovníčka Ústavu dejín umenia SAV, ktorej sme položili niekoľko otázok.


Košická moderna. Nielen obdobie, ale ako vy hovoríte, významný fenomén, v ktorom vznikli unikátne diela. Čím sa vyznačuje?

Povojnová situácia a nová Československá republika ponúkali mladým umelcom nové možnosti. Zmenilo sa predovšetkým publikum, ktoré akceptovalo moderný výtvarný prejav rovnako ako jedinečné osobnostné maliarske výpovede. Celkový obraz výtvarného života Košíc medzi dvomi svetovými vojnami a okolnosti, ktoré ho formovali, nie sú až také známe. Práve preto komplexnejší pohľad priniesla publikácia Košická moderna – Umenie Košíc dvadsiatych rokov 20. storočia, ktorú koncom jari vydala Východoslovenská galéria. Výstavu sme nazvali Košická moderna a jej presahy a zahŕňa výtvarné diela od začiatku 20. storočia po rozpad prvej ČSR. Poukazuje aj na génia loci mesta, na jeho výtvarnú tradíciu, v ktorej umelecké dielo patrilo k životnému štýlu Košičanov, typických reprezentantov stredoeurópskej meštianskej kultúry.

Otázka dostupnosti umeleckých diel na trhu a významná výstava, akou je Košická moderna a jej presahy s trhom nesúvisí, i keď sme do prezentovanej kolekcie zaradili niekoľko jedinečných diel z významných súkromných zbierok. Na každej seriózne pripravovanej výstave sa pracuje viac rokov a táto k nim patrí.

Predpokladám, že na výstave ste spolupracovali aj s Východoslovenským múzeom.

Vo Východoslovenskom múzeu sa konala väčšina významných výstav v období prvej ČSR. Preto sme privítali možnosť predstaviť na výstave aj kolekciu dobových plagátov zo zbierky Východoslovenského múzea.   

Môžeme na výstave zhliadnuť diela všetkých umelcov Košickej moderny?

Výstava predstaví významné osobnosti Košickej moderny a doplnia ju ukážky diel z tvorby maliarov, ktorí v meste nežili, ale na niektorých výstavách sa tu zúčastnili.

V Košiciach v tom období pôsobili mnohí zahraniční autori, medzi nimi aj Foltýn.

František Foltýn je jednou z kľúčových postáv Košickej moderny. Aj ďalší umelci, ktorí tu našli po páde Maďarskej republiky rád svoj domov, ako Schiller, Krón, Bortnyik, k nej patria. V pravom zmysle slova nešlo o zahraničných umelcov. Krón sa narodil v Sobranciach, Foltýn pochádzal z Brna, ostatní sa zrazu ocitli v role cudzincov aj v Budapešti, kde dovtedy žili – Bortnyik i Schiller cestovali s rumunskými pasmi.

Gejza Schiller, V kaviarni

Gejza Schiller, V kaviarni

A Jakoby? Venujete priestor tomuto pokračovateľovi Košickej moderny?

Obrazy Jakobyho sú jedným z „presahov“ Košickej moderny a nebudú na výstave chýbať. S dielami ďalších významných Košičanov, najmä Jaszuscha a Bauera, ale i starších umelcov vystavených v jej „prológu“ Köváriho-Kačmaríka, Halásza-Hradila či Anny Lesznai, ktorá pochádzala zo širšieho regiónu Košíc, vytvárajú rovnocenný rámec autorov európskeho kontextu, ktorí v meste našli dočasný domov

Výstava zahŕňa maľbu, sochu, čo ešte?

Predovšetkým obrazy a grafiky, tiež kresby, plagáty a dobové publikácie, ktoré vyšli v Košiciach, tiež didaktickú časť otvorenú divákom.

Bolo už v dobe vzniku zrejmé, že sú diela veľmi hodnotné a významné, alebo ich preveril až čas?

Mnohé vynikli už v dobe svojho vzniku, boli jedinečné. Časom upadli do zabudnutia, ale záujem o ne, ako aj o celú modernu, sa prebudil v liberálnych šesťdesiatych rokoch. Dnes sa stupňuje.

Preslávilo tento fenomén Košice aj vo svete?

Košiciam i Košickej moderne prospelo udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. Mesto i jeho umenie ho snáď zúročí a konečne nájde pevné miesto na kultúrnej mape sveta.

Ďakujem za rozhovor.

Výstavu môžete vidieť od 13. decembra vo Východoslovenskej galérii v Košiciach.

Gabriela Kuchárová

Alexander Bortnyik, Podobizeň riaditeľa Dr. Josefa Poláka

Alexander Bortnyik, Podobizeň riaditeľa Dr. Josefa Poláka

Gejza Schiller, Hlava muža

Gejza Schiller, Hlava muža


Tags: , , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Košická moderna ako fenomén

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems