Prekročiť Rubikon

| Rozhovory, Tretí sektor | 16. 11. 2013

Autizmus je ako rieka. Zväčša býva tichá, čistá, len si tak tečie a pomaly mení celé svoje okolie. Niekedy je však nepredvídateľná, strháva mosty, dožaduje sa nášho záujmu a neprestane, kým nedosiahne svoje. Prekročiť ju znamená posunúť svoje hranice, dokázať niečo, čo sa zdalo nemožné. A práve o to sa snažia pedagógovia, a najmä deti, v košickom Autistickom centre Rubikon. Viac v rozhovore s riaditeľkou centra Annou Uchnárovou.


Hlavnú prekážku integrácie ľudí s autizmom do spoločnosti vidíme v ich neschopnosti komunikovať. Prečo?

Je nesmierne ťažké, keď človek nevie povedať, čo chce, čo nechce a tiež nerozumie, čo od neho potrebujú ostatní. Až 40% detí s autizmom je úplne nehovoriacich, zvyšné percento má rečové chyby. Mnoho z nich komunikuje echolalicky – rozprávajú čisto, no rozhovor je nefunkčný, lebo používajú slová a vety len v tom význame, v akom sa ho naučili. Ak sa napríklad autistického dieťaťa spýtate: „Si smädný?“ odpovie vám: „Si smädný?“ často dokonca s rovnakou intonáciou. Tieto deti nerozumejú metaforám, vtipom, irónii a nedokážu klamať. Ak sa im nejaká malá lož podarí, tu v centre to považujeme za veľký pokrok.

Musí mať človek absolvovaný špeciálny kurz alebo školu, aby dokázal s takýmto dieťaťom komunikovať?

Pokiaľ chcete dieťa rozvíjať, špeciálna pedagogika je naozaj nutná. Naučia vás tam rôzne terapeutické prístupy k autizmu, komunikačné metódy alebo aj rozličné terapie so zvieratami. Patrím k ľuďom, ktorí neuprednostňujú jednu metódu, ale snažia sa terapiu „ušiť“ každému dieťaťu na mieru, podľa jeho potrieb. Touto myšlienkou sa riadi celý Rubikon.

Spomenuli ste terapie so zvieratami. Praktizujete ich aj vo vašom centre?

Áno, máme tu dve pedagogičky, ktoré dopoludnia vyučujú deti v škole a poobede s nimi chodia do jazdeckého areálu. Hipoterapiu (využívanie koní pri liečbe, pozn. red.) odporúčam každému, nielen autistom. Okrem zlepšenia stability a koordinácie pomáha deťom aj v sociálnej interakcii, ovládaní strachu a komunikácii. Ľudia sú pre tieto deti príliš zložití, môžu miasť mimikou, mať nepríjemný hlas či priveľmi gestikulovať. Zvieratá sú oveľa stabilnejšie, komunikujú inak, priamo a jednoducho.

Keď hovoríme o zložitosti, je komunikácia medzi dvoma autistami jednoduchšia, než rozhovor autistu a zdravého človeka?

Paradoxne nie. Autisti medzi sebou komunikujú minimálne alebo vôbec. Deťom je často ľahostajné, či je pri nich rovesník, súrodenec, zdravý alebo autista. Reagujú len na svoje podnety a požiadavky. Naopak, rozhovor s dospelým, ktorý vie dieťa predvídať a najmä pochopiť, prebieha oveľa ľahšie.

Môže sa autista naučiť komunikovať alebo sa v tom aspoň zlepšiť?

Počas svojej práce som sa stretla s mnohými deťmi, no nenašla som dve rovnaké. Sú také, ktoré nikdy nebudú rozprávať, no ich porozumenie môže byť veľmi dobré. Zvyčajne sa to stáva u detí, ktoré do určitého veku rozprávali a potom prestali. Dôležitejšie, než dokázať hovoriť, je však naučiť deti používať práve alternatívnu komunikáciu, ktorej dokážu porozumieť. Či už je to znaková reč, piktogramy, predmety, obrázky alebo fotografie. Veľakrát sa u dieťaťa vďaka tejto alternatívnej komunikácii rozvinie aj verbálna komunikácia.

Akú úlohu v tomto procese zohráva centrum, ako je Rubikon?

Veľkú. Keď k nám príde dieťa, najprv zistíme, z čoho má najväčší strach, aká je jeho úroveň v jednotlivých oblastiach vývinu a aké má problémy. Potom preňho vytvoríme terapiu. Učitelia pracujú spoločne, radia sa a vymýšľajú. Pre tieto deti neexistujú knižky, pracovné listy alebo pomôcky. Vyrábame ich sami. Veľa času trávime mimo centra, pretože dôležitejšie, než učenie sa, je mnohokrát zvládanie rôznych pre nás obyčajných situácií, ako je cestovanie či návšteva obchodu. Robíme to postupne. Najprv len prídeme na autobusovú zastávku. Druhýkrát nastúpime a vystúpime. Potom sa zvezieme jednu zastávku, následne zvládneme päťminútovú trasu a na konci sa už vieme dostať tam, kam chceme. Deti sa s bežným prostredím musia naučiť vyrovnať. Môžu byť akokoľvek múdre, no ak sa boja opustiť miestnosť, vedomosti sú im nanič.

Žiaci si na školskom dvore pripravili dopravné ihrisko, aby sa naučili pohybovať v premávke.

Žiaci si na školskom dvore pripravili dopravné ihrisko, aby sa naučili pohybovať v premávke.

O koľko detí sa staráte?

Momentálne je v centre 58 detí, najmladšie má tri roky, najstaršie dvadsaťjeden. Máme tu materskú, základnú aj praktickú strednú školu, no triedy nevyzerajú tak, ako v bežných inštitúciách. V každej z nich je maximálne šesť detí. Nerozdeľujeme ich podľa veku, ale podľa stupňa vývinu alebo problému, ktorý majú. Je nemožné spojiť hyperaktívne dieťa s takým, ktoré má rozptýlenú pozornosť, alebo dieťa citlivé na zvukové podnety a také, ktoré komunikuje priveľmi nahlas. Minimálne jedno z nich by bolo nešťastné.

Hovoríte o šťastí a nešťastí. Keďže tieto deti často nedokážu správne komunikovať, ako prejavujú radosť?

Vysvetlím vám to na príklade. Máme tu chlapčeka, ktorý vie naspamäť kalendár. Sviatky, meniny, keď mu poviete dátum a rok narodenia, prezradí vám, aký to bol deň v týždni. Ďalšie deti ovládajú cestovné poriadky, trasy aj časy odchodov liniek z jednotlivých zastávok. Nechápu komplexnosť sveta a časté zmeny v ňom, preto sa sústredili na to, čo je stále, nemenné. Vyselektovali si, čo je pre ne dôležité a zotrvávajú v tom. Majú vlastný svet, v ktorom sú spokojné. Tieto deti dokážu mnoho vecí, o ktorých bežní ľudia nevedia. Emócie vyjadrujú inou formou, ako je obvyklé, no keď vám povedia ľúbim ťa, myslia to naozaj. Je to výzva pre každého, kto s nimi pracuje. Aj keď sa niekedy zdá, že vaše úsilie je márne a dieťa sa nikam neposúva, nemôžete to vzdať. Čas prinesie svoje ovocie a keď sa mu prvýkrát podarí umyť si ruky či zmysluplne využiť voľný čas, je to obrovský úspech. Najdôležitejšie je, aby dieťa pociťovalo radosť pri akomkoľvek, aj keď iba maličkom pokroku. Na základe toho sa rozvíja, je motivované posúvať sa ďalej. Naše centrum sa volá Rubikon, pretože prekročiť túto rieku znamená preklenúť svoje hranice. To je náš cieľ. Aby deti prekonali stav, v ktorom sa nachádzajú, dokázali sa začleniť, aby ich verejnosť vedela pochopiť a prijala ich. A hlavne, aby boli šťastné.

Ďakujem za rozhovor.

Veronika Samková

Foto: archív AC Rubikon

Malý kurz čistenia zubov.

Malý kurz čistenia zubov.

Súčasťou centra je aj kuchynka, kde si deti osvojujú varenie, pranie a upratovanie.

Súčasťou centra je aj kuchynka, kde si deti osvojujú varenie, pranie a upratovanie.


Tags: , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Prekročiť Rubikon
  1. […] Prekročiť Rubikon […]

    Komentoval Kultúrna kronika 2013 – To najlepšie z archívu Zajtrajších novín | Zajtrajšie noviny dňa 14.12.2013 o 19:56:25Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems