Krajské ocenenia získali aj osobnosti kultúrneho života

| Košický samosprávny kraj | 2. 11. 2013

Na Slávnostnom zhromaždení v Štátnom divadle v Košiciach prevzalo najvyššie ocenenia krajskej samosprávy 17 jednotlivcov a kolektívov. Verejné ocenenia sa udeľujú raz ročne osobnostiam, kolektívom alebo právnickým osobám. Je to vďaka za osobitný prínos pre rozvoj Košického kraja za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti.

Cenu Košického samosprávneho kraja prevzali ženský basketbalový klub Good Angels Košice, pedagóg a divadelník Karol Horák, klub ženskej hádzanej IUVENTA Michalovce, športový novinár Jozef Jarkovský a manažér U. S. Steel Košice David J. Rintoul.

Cenu predsedu KSK získali šéfredaktor novín Krasňančan Ján Bičkoš, spevácky zbor Collegium Technicum, Gemerský banícky spolok Bratstvo z Rožňavy, Adrián Angyal a Róberta Lebovská z Taekwondo Hakimi Rožňava a podnikateľ z Krompách Andrej Mikula.

Držiteľmi Plakety predsedu KSK sa stali Miloš Beca, in memoriam – bývalý starosta MČ Košice – Vyšné Opátske, Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie Nemocnice Košice – Šaca a. s., darca krvi a držiteľ Janského plakety Marko Kudlik z Nováčan, detský folklórny súbor Pavička zo Sečoviec, jaskyniarska skupina Speleo Rožňava a folkloristka Mária Uličná z Margecian.

Karol Horák zaslúžene

Najvyššie ocenenie – Cenu KSK za vedeckú prácu, prozaickú, dramatickú a inscenačnú tvorbu získal pri príležitosti životného jubilea 70 rokov profesor Karol Horák.Rodák zKatarínskej Huty v okrese Lučenec celý svoj život spojil s Košicami, hoci tvorivo pôsobí na celom Slovensku. Po ukončení vysokoškolských štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove od roku 1965 pôsobí ako pedagóg na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. V rokoch 1971 až 1977 bol súčasne dramaturgom v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Už ako študent založil Študentské divadlo pri Filozofickej fakulte UPJŠ, v ktorom pôsobil ako herec, dramaturg a režisér. Karol Horák patrí medzi najvýznamnejších slovenských spisovateľov a vedcov. Ako vysokoškolský pedagóg vychoval celý rad vynikajúcich slovenských umelcov, pedagógov a pracovníkov masmédií. Najvýraznejšia časť jeho tvorivého života patrí literatúre a divadlu. Je zakladateľom najdlhšie existujúceho medzinárodného festivalu študentského divadla u nás – Akademického Prešova, ktorý funguje už 50 rokov. Je autorom desiatok divadelných hier, rozhlasových a televíznych hier a adaptácií. Jeho diela boli sfilmované, divadelné hry uvádzané a preložené aj v zahraničí. Jeho domovskými scénami sa stali predovšetkým martinské, košické a bratislavské divadlá. Aj v tomto roku, v rámci projektu EHMK 2013, pripravuje Štátne divadlo Košice činoherný projekt Svedectvo krvi, reflektujúci život a osudy Sv. košických mučeníkov.

Najvyššie ocenenie – Cenu KSK za vedeckú prácu, prozaickú, dramatickú a inscenačnú tvorbu získal profesor Karol Horák pri príležitosti životného jubilea 70 rokov.

Najvyššie ocenenie – Cenu KSK za vedeckú prácu, prozaickú, dramatickú a inscenačnú tvorbu získal profesor Karol Horák pri príležitosti životného jubilea 70 rokov.

Nepretržite od roku 1983

Ceny predsedu KSK za vzornú reprezentáciu kraja pri príležitosti 30. výročia nepretržitej činnosti získal Spevácky zbor Collegium Technicum.Prevzali ju spoločne riaditeľ zboru Michal Kostelný a dirigentka Tatiana Švajková – Kanišáková.Spevácky zbor Collegium Technicum pôsobí na Technickej univerzite Košice nepretržite od roku 1983. Spievajú v ňom predovšetkým poslucháči, doktorandi a absolventi univerzity, hudobne nadaní študenti ďalších košických univerzít, ale aj zahraniční študenti. Po zakladajúcom dirigentovi Romanovi Skřepkovi boli najvýznamnejšími dirigentmi Marián Vach, Eva Zacharová a Karol Petróczi. Spevácky zbor má dlhodobo dominantné postavenie medzi univerzitnými zbormi Slovenska. Od začiatku je premiérovým zborom, interpretuje nové skladby slovenských skladateľov. Aj vďaka ich uvedeniu na zahraničných festivaloch sa dostali do repertoárov zborov vo viacerých štátoch Európy, ale aj v Amerike a Austrálii. Zbor uviedol 180 koncertov a festivalových vystúpení v 20 štátoch Európy, v Argentíne, Uruguaji a Brazílii, Izraeli, USA a Mexiku. Na festivaloch s medzinárodnou porotou získal 22 cien, je laureátom významných medzinárodných súťaží. V kultúrnom živote mesta a kraja je významná jeho spolupráca na profesionálnej hudobnej scéne, predovšetkým s orchestrom Štátnej filharmónie Košice. Zbor doteraz dirigovalo 46 profesionálnych dirigentov.

Ceny predsedu KSK za vzornú reprezentáciu kraja pri príležitosti 30. výročia nepretržitej činnosti získal Spevácky zbor Collegium Technicum.

Ceny predsedu KSK za vzornú reprezentáciu kraja pri príležitosti 30. výročia nepretržitej činnosti získal Spevácky zbor Collegium Technicum.

Ani na folklór sa nezabudlo

Dve Plakety predsedu KSK sú spojené s ľudovým umením. Detský folklórny súbor Pavička zo Sečovieczískal oceneniepri príležitosti 30. výročia založenia, za záslužnú činnosť a propagáciu folklóru v regióne. Vedúcimi súboru sú Valéria Benedeková, Magdaléna Kožuchová a Eva Ferenčíková. Malé deti od 3 do 6 rokov pracujú v Malej pavičke, staršie od 5 do 12 rokov pri Centre voľného času. Pavička čerpá námety a materiál pre svoju činnosť z vlastného zemplínskeho regiónu. Deti v súbore spievajú ľudové piesne, učia sa riekanky, vyčítanky, detské hry i jednoduché tančeky. Súbor sa zúčastňuje na regionálnych súťažiach i krajských prehliadkach. Najväčší úspech dosiahol na Celoslovenskom festivale detských folklórnych súborov v Likavke, kde v roku 2007 získal titul LAUREÁT.

Plaketu predsedu KSK získal Detský folklórny súbor Pavička zo Sečoviec pri príležitosti 30. výročia založenia, za záslužnú činnosť a propagáciu folklóru v regióne. Ocenenie prebrala vedúca súboru Valéria Benedeková.

Plaketu predsedu KSK získal Detský folklórny súbor Pavička zo Sečoviec pri príležitosti 30. výročia založenia, za záslužnú činnosť a propagáciu folklóru v regióne. Ocenenie prebrala vedúca súboru Valéria Benedeková.

Nositeľka tradícií

Za dlhoročné vedenie folklórnej skupiny Jadlovec a reprezentáciu obce Margecany i spišského regiónu, ale aj pri príležitosti životného jubilea 75 rokov, získala plaketu Mária Uličná.Narodila sa v susedných Jaklovciach a celý život pracovala ako učiteľka. V roku 1976 stála pri vzniku Folklórnej skupiny Jadlovec z Margecian a viedla ju nepretržite až do roku 2012, keď odovzdala žezlo mladším. Ona sama je pravým zobrazením charakteru Spiša – skromná, pracovitá, múdra, hrdá, srdečná a láskavá. Jej umenie právom patrí do zlatého fondu slovenského folklóru, jej osobnosť medzi nositeľov našich tradícií. Folklórna skupina Jadlovec pod jej vedením dosiahla veľa úspechov a ocenení. Poznajú ju folkloristi na celom Slovensku. Jej práca zanechala hlbokú stopu v obci, ktorá si ctí tradície. Vďaka Márii Uličnej zostali zachované zvyky a tradície predkov pre budúce generácie. K láske k ľudovému umeniu priviedla aj stovky detí v detskom folklórnom súbore Jadlovček II. a Margarétka.

Za dlhoročné vedenie folklórnej skupiny Jadlovec a reprezentáciu obce Margecany i spišského regiónu, ale aj pri príležitosti životného jubilea 75 rokov, získala plaketu Mária Uličná.

Za dlhoročné vedenie folklórnej skupiny Jadlovec a reprezentáciu obce Margecany i spišského regiónu, ale aj pri príležitosti životného jubilea 75 rokov, získala plaketu Mária Uličná.

Zuzana Bobriková

www.terraincognita.sk

Foto: Marián Angelovič


Tags: , , , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Krajské ocenenia získali aj osobnosti kultúrneho života

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems