Diplomovaní špecialisti

| Koalícia 2013+, T-Systems | 2. 11. 2013

Študenti trojročného duálneho systému vzdelávania majú oproti ostatným žiakom jednu veľkú výhodu. Aktívnu súvislú prax tvoriacu až dve tretiny štúdia vo firme, ktorá ich vzdelávanie zastrešuje a ktorá im s veľkou pravdepodobnosťou ponúkne po absolvovaní štúdia prácu. Nikto im však nič nesľubuje. Aby ju dostali, musia sa naozaj snažiť.

Dnes sú to ešte len žiaci, no o tri roky budú diplomovanými špecialistami v odbore počítačové systémy. Okrem odborných informačno-komunikačných a technologických (IKT) predmetov absolvujú napríklad aj základy riadenia podnikov a projektov, zákaznícku orientáciu alebo programovanie. A aby toho nebolo málo, ešte je tu aj aplikovaná angličtina, nemčina či procesné riadenia.

Do šírky aj do hĺbky

Štúdium je založené na myšlienke odborného rastu študenta priamo v praxi. Okrem priebežného hodnotenia dostávajú študenti zadania ročníkových projektov, pri riešení ktorých aplikujú svoje získané vedomosti. Ich súčasťou je aj obhajoba prostredníctvom prezentácie pred komisiou učiteľov a odborníkov z praxe. A aby získali titul diplomovaného špecialistu, v skratke DiS, musia ešte absolvovať aj záverečnú skúšku. „Ambíciou nového študijného programu je vychovať odborníkov na jednu konkrétnu oblasť, ktorej sa budú venovať do hĺbky, ale zároveň svojím rozhľadom pokryjú aj príbuzné technologické oblasti. V súčasnosti tento typ odbornosti ´do šírky aj do hĺbky´ nie je na slovenskom trhu práce veľmi dostupný,“ informuje na svojich stránkach Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach. Práve tu majú študenti duálneho systému svoju učebňu a počítačové laboratórium. Výučbou trávia v priemere sedem hodín denne. V ročníku je ich tridsať, všetci chlapci, ktorí túžia stať sa odborníkmi. Mnohí z nás si dávali prihlášky na vysoké školy. Rovnako aj ja. Napriek tomu, že ma prijali, vybral som si túto cestu, pretože som chcel nadobudnúť viac praktických skúseností a získať nejakú víziu o mojej pracovnej budúcnosti,“ hovorí študent Tomáš Bartok. „Jedným z dôvodov, prečo sa každý z nás rozhodol pre túto formu štúdia, bola neprítomnosť matematiky,“ dopĺňa ho spolužiak Ľuboš Šimčák.

Študenti duálneho vzdelávania s riaditeľom SPŠ elektrotechnickej Štefanom Krištínom.

Študenti duálneho vzdelávania s riaditeľom SPŠ elektrotechnickej Štefanom Krištínom.

Aj štúdium, aj práca

Žiaci majú možnosť vybrať si počas štúdia jednu z troch technologických špecializácií. Štúdium sa po prvom roku delí na odbory sieťový špecialista a systémový špecialista a v treťom roku pribudne aj odbor aplikačný špecialista. Zatiaľ,čo prví sa učia spravovať dátové centrá či riadiť sieťovú komunikáciu, druhí sa v počítačovom laboratóriu učia spravovať operačné systémy Linux a Windows alebo databázové systémy. Po úspešnom ukončení tretieho ročníka majú znalosti a praktické skúsenosti IKT administrátorov, otvorené dvere do sveta počítačových technológií a získavajú aj titul Diplomovaný špecialista podľa platnej slovenskej legislatívy. Ak by chceli vedieť ešte viac, stále je tu možnosť doplnkových kurzov či nástupu na vysokú školu. „Titul DiS sa podľa slovenskej legislatívy zatiaľ nepovažuje za rovnocenný k titulu Bc. Študenti teda nemôžu po absolvovaní štúdia nastúpiť priamo na druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. Keďže ide o pilotný projekt, ktorý prechádza neustálym vývojom, očakávame, že sa táto skutočnosť v blízkej budúcnosti zmení. Titul DiS je napríklad v susednej Českej republike bakalárskemu titulu rovnocenný,“ informuje Andrea Lovacká z oddelenia strategického rozvoja.

1 2 a 3 rocnik

Vychovaní špecialisti

A kto za tým všetkým stojí? Systém duálneho odborného vzdelávania v oblasti IKT priniesla a na Slovensko implementovala spoločnosť T-Systems Slovakia v partnerstve so SPŠ elektrotechnickou v Košiciach. Otvoreniu študijného programu predchádzali diskusie a workshopy odborníkov. Projekt funguje bez problémov už dva mesiace a jeho žiaci sa od prvého školského dňa stali súčasťou spoločnosti T-Systems Slovakia, a to formou zmluvy o brigádnickej práci študenta. Tí, ktorí splnia kritériá spoločnosti (študijné výsledky, disciplína, aktivita počas odbornej praxe a pod.) získavajú štipendium. Záujem študentov si doteraz získavala prostredníctvom náborov na školách, štipendií, kurzov či programu IT-Akadémia. Nový systém vzdelávania však do firmy prinesie naozajstných kvalifikovaných a prakticky pripravených špecialistov. „Prostredníctvom duálneho vzdelávania chceme prispieť ku zvýšeniu pripravenosti mladých ľudí pre prácu v IKT priemysle v Košiciach. Ako najväčší IKT zamestnávateľ v regióne východného Slovenska doň do roku 2015 plánujeme zapojiť 500 študentov a ročne vychovať viac ako 60 diplomovaných IKT špecialistov,“ povedal Thomas Bogdain, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia. Najlepších študentov tak po absolvovaní duálneho systému čaká pomyselná ružová budúcnosť – pracovné miesto vo firme, ktorá sa pýši prívlastkom „silný partner“.

Výučba prebieha v IT Labe na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach.

Výučba prebieha v IT Labe na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach.

Popis študijného odboru 2695 Q Počítačové systémy

Teória:

  • Odborné IKT predmety zamerané na rozvoj do hĺbky (55%): Programovanie a skriptovanie, Spracovanie informácií, Aplikované IKT systémy, Špecializované IKT systémy

  • Odborné predmety mimo IKT, zamerané na rozvoj do hĺbky (25%): Základy IKT systémov, počítačových sietí, aplikačných systémov, procesného riadenia, riadenia podnikov a projektov, priemyselnej informatiky, elektrotechniky a elektrotechnického riadenia

  • Predmety zamerané na jazykové a sociálne zručnosti (20%): Aplikovaný anglický jazyk, Aplikovaný nemecký jazyk, Zákaznícka orientácia

Prax:

  • 1.ročník: 4 týždne súvislej praxe (minimálne 140 pracovných hodín)

  • 2.ročník: 10 týždňov súvislej praxe (minimálne 350 pracovných hodín)

  • 3.ročník: 16 týždňov súvislej praxe (minimálne 560 pracovných hodín)

Teória tvorí 33% a praktická časť 67% z celkového študijného programu.

Veronika Samková

Foto: archív T-Systems


Tags: , , , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Diplomovaní špecialisti

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems