Spišský Jeruzalem s Milanom Sládkom a živou krížovou cestou

| Košický samosprávny kraj | 6. 5. 2013

Spišský Jeruzalem je jedno z 13 kľúčových podujatí dlhodobého programu Terra Incognita, ktoré v roku 2013 pripravuje Košický samosprávny kraj a jeho partneri na rôznych miestach regiónu. Od 16. do 19. mája bude v Spišskej Kapitule a jej blízkom okolí množstvo podujatí, ktoré pripomenú miesto a udalosti viažuce sa k posledným dňom Spasiteľa pred ukrižovaním. V bohatom kultúrno-duchovnom programe budú účinkovať kolektívy i jednotlivci, umelci rôznych žánrov, ale aj amatéri a samotní návštevníci. Presný program nájdete na www.vucke.sk a na www.terraincognita.sk.

 

„Program Spišský Jeruzalem 2013 je postavený ako duchovno-kultúrny program. Predstavíme v ňom diela umelcov rôznych žánrov. Počas štyroch dní sa v Spišskom Podhradí a v Spišskej Kapitule uskutoční podujatie s náboženskou tematikou Veľkonočného Trojdnia v podobe kultúrneho projektu. V dielach umelcov budú rezonovať všeľudské problémy, ako zrada, bolesť, radosť, oslávenie. Pozvaní sú aj odborníci – historici, krajinári, aby priblížili genius loci tohto nádherného miesta. V programe bude meditácia, živá krížová cesta, spev, hudba, divadlo, film, výstavy, interaktívne podujatia, tvorivé dielne,“ hovorí Ľubica Dojčárová z odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK.

 

Z programu odporúčame tieto zaujímavosti:

Štvrtok 16. mája:

Svätá omša (10:30 hod., Kaplnka sv. Jána Nepomuckého na Pažici)

Dotváranie priestoru Spišského Jeruzalema (14:00 hod., Pažica)

Divadlo Commedia Poprad – F. Švantner: Malka (17:30 hod., Európsky dom)

Filmové predstavenie Ježiš Nazaretský (19:00 hod., Kino Slovan, Spišské Podhradie)

Beseda Jeruzalem – sväté mesto judaizmu, kresťanstva a islamu (19:30 hod., DABAR, Spišské Podhradie)

 

Piatok 17. mája:

Židovský cintorín na Olivovej hore v Jeruzaleme a v Spišskom Podhradí (9:30 hod., židovský cintorín v Spišskom Podhradí)

Spišský Jeruzalem – unikát, odborný výklad Mgr. Vladimíra Olejníka (10:00 hod., Pažica)

Milan Sládek, mím – Krížová cesta (14:00 hod., Katedrála sv. Martina)

Zbor sv. Cecílie Košice – J.C.F. Fischer: O sv. kríži – svetová premiéra (17:00 hod., Katedrála sv. Martina)

Živá krížová cesta – Posledná večera, Getsemani, odchod s vojakmi, v réžii Mgr. Petra Gombitu (18:00 hod., pred Katedrálou sv. Martina)

 

Sobota 18. mája:

Zuzana Ferjenčíková, organový recitál (11:00 hod., Katedrála sv. Martina)

Milan Sládek, mím – Krížová cesta (14:00 hod., Katedrála sv. Martina)

EXTEATRO Ľubica – I.N.R.I. –  scénická kompozícia na motívy biblických udalostí, predstavenie nie je vhodné pre divákov do 15 rokov (15:30 hod., Európsky dom, stodola)

Štátna filharmónia Košice – A. Dvořák: Biblické piesne, Legendy, výber op.59 (17:00 hod., Katedrála sv. Martina)

Živá krížová cesta – Súd, krížová cesta, ukrižovanie, v réžii Mgr. Petra Gombitu (18:00 hod., Pažica – Sivá brada)

TAIZÉ – meditácia (19:00 hod., Katedrála sv. Martina)

Projekcia – Peter Krupa jr. (20:00 hod., bývalý kláštor na Pažici)

Vigília zoslania Ducha Svätého (21:00 hod., Katedrála sv. Martina)

 

Nedeľa 19. mája:

Slávnostná sv. omša (9:00 hod., Katedrála sv. Martina)

Bernard Herstek: Magnifikat – Spev: Terézia Babjaková – Kružliaková (10:10 hod., Katedrála sv. Martina)

Hudobné matiné študentov Konzervatória Košice – na organe hrá Tomáš Mihalik, Štefan Iľaš

(10:50 hod., Katedrála sv. Martina)

Lermontov: Démon, literárne pásmo (11:00 hod., Európsky dom)

PhDr. Mária Kotorová, PhD.– hudobno-poetický recitál, gitara (13:00 hod., Katedrála sv. Martina)

ALELUJA! kresťanské spevácke zbory (13:30 hod., Katedrála sv. Martina)

Poddukelský umelecký ľudový súbor Prešov – Kolíska a kríž (14:30 hod., Európsky dom, stodola)

TE DEUM – záverečný ekumenický koncert speváckych zborov bohoslovcov (17:00 hod., Katedrála sv. Martina)

 

S cieľom vytvoriť tradíciu

V Európskom dome nájdete Malý knižný veľtrh sakrálnej, cirkevnej, historiografickej a náboženskej literatúry. V synagóge v Spišskom Podhradí výstavu Zo zbierok Galérie umelcov Spiša a popri tom aj niekoľko ďalších podujatí, ako Reportáž o židovskom cintoríne v Spišskom Podhradí, výstavu Petra Krupu jr. nazvanú Nahmatávanie krajiny. V Dome pôvodných remesiel otvoria v piatok výstavu zo sakrálnej tvorby Milana Špaka LAUDATE. V sobotu a nedeľu budú v Spišskej Kapitule aj tvorivé dielne výtvarníkov. Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, ktorá sa dlhodobo podieľa na príprave propagačných materiálov Spišského Jeruzalema, ponúkne výstavu najlepších prác študentov v Európskom dome v hoteli Kapitula. Pamiatky UNESCO si môžete pozrieť so sprievodcom po registrácii cez portál www.muzeumspisa.com. Naplánované sú terénne exkurzie, prehliadka národných prírodných a kultúrnych pamiatok a travertínové kopy v okolí Spišského Podhradia. „Veríme, že na Spiši vznikne tradícia, ktorá podporí myšlienku smerovania tohto priestoru k celoročne podporovanej a rozvíjanej náboženskej turistike. Tento segment cestovného ruchu má vo svete rastúci trend a aj u nás má veľa priaznivcov, veď vychádza z tradícií pútí na miesta spojené s duchovnom. Pre nás je veľmi dôležité, že myšlienka Spišského Jeruzalema sa vyvíja komplexne. Príbeh, miesto i akcia idú ruka v ruke a na spolupráci pri napĺňaní myšlienky sa vzácne podieľa viacero subjektov – Košický a Prešovský samosprávny kraj a ich kultúrne inštitúcie, mesto Spišské Podhradie, Spišské biskupstvo a ďalší. Urbanisticko-architektonická štúdia Spišského Jeruzalema dala základ celému projektu. Bude na všetkých miestnych aktéroch, ako dokážu myšlienku živiť a rozvíjať ďalej v prospech celého regiónu,“ hovorí vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu KSK Jana Kovácsová.

 

Medzi železničnou stanicou Spišské Vlachy a Spišským Podhradím bude v dňoch 18. a 19. mája fungovať autobusová doprava od  vybraných vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., dopravu zabezpečí eurobus, a.s. Pri preprave platí platná tarifa prímestskej dopravy dopravcu eurobus, a.s., vrátane zliav. Cestovný poriadok nájdete na www.vucke.sk a na www.terraincognita.sk.

 

Zuzana Bobriková

www.terraincognita.sk


Tags: , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Spišský Jeruzalem s Milanom Sládkom a živou krížovou cestou

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems