Konzerva proti drogám

| Pozvánky, Ulička remesiel | 2. 5. 2013

Vo štvrtok 9. 5. 2013 od 16:30 do 18:00 hod. vystúpi na rohu Hrnčiarskej ulice a námestíčka pri Miklušovej väznici v Košiciach Konzervatórium Exnárova. Reprezentačný koncert košického konzervatória pod názvom Konzerva proti drogám zorganizovala nezisková organizácia Košice región umenia a kultúry (KRUK, n.o.).

Divákom sa predstaví Ľudový orchester pod vedením Mgr. art Gabriela Silvaya, Komorný orchester pod vedením Mgr. art Karola Adama, Jazzový orchester pod vedením Mgr. art Petra Tomku a Dievčenský zbor Tempo pod vedením Mgr. Moniky Džurbalovej. Koncert doplní sólový spev a tanečné vystúpenie. Predstavenie je určené širokej verejnosti, jeho cieľom je prezentovať mladé talenty a priniesť okoloidúcim, kráčajúcim z práce či zo školy, kultúrny zážitok vo všedný deň priamo pod holým nebom. Snahou tohto vystúpenia je taktiež upútať mladých ľudí a vzbudiť v nich záujem o voľnočasové aktivity, prostredníctvom ktorých by sa naučili efektívne využívať svoj čas a vyhli sa negatívnym vplyvom okolia.
Podujatie Konzerva na uličke je súčasťou projektu realizovaného neziskovou organizáciou Košice región umenia a kultúry, n.o., ktorý je podporený Ministerstvom kultúry SR. Príprava a realizácia týchto podujatí je v súlade s aktivitami EHMK 2013. Cieľom projektu je zvýšenie kultúrno-spoločenskej hodnoty Hrnčiarskej ulice v Košiciach a vzbudenie záujmu o existujúce remeslá.

O konzervatóriu Exnárova

História Konzervatória na Exnárovej ulici siaha do roku 1991, keď v rámci vtedy jediného košického konzervatória so sídlom na Hlavnej ulici bola založená jeho organizačná zložka s názvom Stredná umelecká škola. O rok neskôr, teda v r.1992, bola škola zaradená do siete stredných škôl s umeleckými odbormi Hudobno-dramatické umenie a Hra na ľudové hudobné nástroje. Hlavným poslaním tejto inštitúcie bolo umožniť nadaným deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskej minority hudobnoumelecké štúdium s rešpektovaním špecifických potrieb tejto komunity. Za dve desaťročia prešla škola výrazným rozvojom a dnes už možno hovoriť o plnoodborovom konzervatóriu so zastúpením odborov hudba, spev, hudobnodramatické umenie (HDU) a tanec, ktoré poskytuje vzdelanie talentovaným žiakom bez rozdielu národnosti, rasy či prostredia, z ktorého pochádzajú.

 

O kvalite školy svedčia dosiahnuté individuálne a kolektívne úspechy študentov, pozitívne ohlasy verejnosti ako aj stály záujem o vystúpenia umeleckých telies školy a ich prizývanie na oficiálne vystúpenia pri príležitosti významných udalostí na rôznych úrovniach. Na škole pôsobí okrem Ľudového orchestra, Komorný orchester, Jazzový orchester a Dievčenský zbor Tempo. Orchestre a zbor školy vystupovali pred švédskym kráľom Karlom Gustávom, holandskou kráľovnou Beatrix a anglickou kráľovnou Alžbetou 2., zúčastnili sa zájazdov vo Francúzsku, Holandsku aj v Poľsku.

 

konzerva

 

 

 


Tags: , , , , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Konzerva proti drogám

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems