Päť zo siedmich otvorených zón je odovzdaných

| Košický samosprávny kraj | 18. 3. 2013

Sedem investičných projektov realizuje Košický samosprávny kraj v rámci projektu Košice – EHMK 2013 pod spoločným názvom Ostrovy kultúry. Prostriedky získal z Regionálneho operačného programu, prioritnej osi 7.1 – EHMK Košice 2013. Nenávratný finančný príspevok na všetkých sedem projektov je spolu 9 644 531 eur. Spôsob financovania v prípade všetkých projektov z ROP je v štruktúre: 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z vlastných zdrojov KSK.

Päť zo siedmich projektov už zhotovitelia odovzdali a stavby sa dostali do fázy kolaudačného konania. Divadlo Thália a Bábkové divadlo, Verejná knižnica Jána Bocatia v Barkóczyho paláci na Hlavnej ulici aj na Hviezdoslavovej ulici a objekty na Hrnčiarskej ulici v komplexe Katovej bašty. Po vydaní kolaudačných rozhodnutí sa vo všetkých objektoch čo najskôr pripravia interiéry a expozície na riadnu prevádzku, aby ostrovy začali slúžiť verejnosti.

Dva projekty ovplyvnil časový postup prác

Budúca galéria moderného umenia už dostáva strechu a nádvorie podlahu. Foto: archív KSK

V prípade dvoch projektov požiadal Košický samosprávny kraj o posunutie termínu ukončenia. Ide o najnáročnejšie projekty, kde rozsah archeologických a pamiatkových prieskumov ovplyvnil časový postup prác. V prípade nádvoria Východoslovenskej galérie schválil riadiaci orgán posunutie termínu ukončenia na koniec apríla a v prípade účelovej budovy Východoslovenského múzea na koniec mája tohto roku. Na obidvoch stavbách práce pokračujú podľa harmonogramov.

Sedem investičných projektov vytvorí atraktívne prostredie v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK priamo v Košiciach. Základnou filozofiou je zmeniť prístup k návštevníkom. Prilákať ich, ponúknuť im otvorený priestor, ktorý môžu využiť, aj keď nie sú stálymi návštevníkmi. Hlavným cieľom je zveľadiť kamenné inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so sídlom v Košiciach, vhodne prepojiť interiérové danosti s exteriérovými možnosťami pre poskytovanie služieb na kvalitatívne vyššej úrovni s následným doplnením žánrovo rôznorodých kultúrnych podujatí.

Zuzana Bobríková

 


Tags: , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Päť zo siedmich otvorených zón je odovzdaných

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems