Zelené školy

| Školstvo a vzdelávanie | 10. 9. 2012

Problematika životného prostredia je už dlhoročne pretriasanou témou. Nájdu sa však aj takí, ktorí nielen hovoria, ale svoje vedomosti o šetrnejšom prístupe k našej matke zem aplikujú do každodenného života. Heslom „Walk your talk“ – „O čom rozprávaš, tak aj konaj“, sa riadi Zelená škola, certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete  Eco-Schools.

 

Čo sa v škole naučím, to doma nezabudnem

Hlavným cieľom programu je pomáhať školám nájsť problém v prostredí, kde žijú a následne na to i cestu jeho riešenia. Každá škola si vytvára vlastné Kolégium, pozostávajúce z ľudí,  zainteresovaných na životnom prostredí v lokalite školy. Prioritne sú to práve žiaci, ktorí sa takto učia samostatnosti a tvorivosti pri analýze situácie a rozpracovaní plánu na jej zlepšenie. Škola si vyberá vždy najmenej jednu tému, ktorej sa bude venovať počas nasledujúceho certifikačného obdobia – odporúča sa dva školské roky. V praxi to znamená, že ak škola zistí, že má nadmernú spotrebu vody, tak sa zameria na jej zníženie. Týmto spôsobom sú žiaci vedení k zodpovednému správaniu voči škole a prírode. Pre nich sa výučba stáva zaujímavou práve tým, že získané poznatky môžu hneď aplikovať do bežných činností, a tak si ich aj ľahšie osvoja. Často sú to žiaci, ktorí prichádzajú s novými nápadmi a školy sa nebránia byť voči nim otvorení. Po zrealizovaní všetkých krokov v priebehu certifikačného obdobia, získava škola medzinárodné ocenenie „Zelená škola“ a vlajku Eco-Schools, a tým sa zároveň zaväzuje ďalej pokračovať účasťou v programe.

Košické eko-školy

V slovenských školách sa program realizuje od roku 2004 a v súčasnosti je doň zapojených 216 škôl. V Košiciach získali medzinárodný certifikát Zelená škola doposiaľ tri školy, a to Základná škola Družstevná pri Hornáde, Základná škola Krosnianska 4 a Základná škola Želiarska 4. Základná škola Jenisejská 2 je ocenená diplomom „Na ceste k Zelenej škole“, za čiastočné splnenie podmienok. O tom, že certifikát sa nerozdáva len tak zadarmo svedčia aktivity a snahy ocenených škôl.

Biozáhradka, ZŠ Družstevná pri Hornáde. Foto: Peter Sabol

Zelená škola v Družstevnej pri Hornáde

 Základná škola v tejto obci získala ocenenie „Škola s najväčším prínosom pre odpadové hospodárstvo“ a je modelovou školou na separáciu odpadu. Príklad si od nej berie množstvo iných. V triedach sú nádoby na separovaný odpad, ktoré kontrolujú ekohliadky pozostávajúce zo samotných žiakov.  Riaditeľka školy Anna Vajdová nám prezradila, že s triedením začali ešte pred prijatím zákona o separovanom odpade. Osvetu o ochrane životného prostredia šírili nielen v škole, ale v celej obci. „Osvetu šírime letákmi s potrebnými informáciami, ale aj rôznymi besedami, infostánkami a akciami. Učíme obyvateľov, aby biologický odpad kompostovali a vzniknutý humus využívali napr. ako my na pestovanie byliniek v našej školskej prírodnej záhrade, ktorú využívame zároveň ako učebnú ekoplochu.  Nami vypestované liečivé rastliny potom sušíme a predávame na slávnostiach obce. Mladými sadeničkami zásobujeme aj miestnu komunitu. Žiaci dodnes kontrolujú, či obyvatelia nevytvárajú čierne skládky, alebo nespaľujú odpad v domácnostiach. Adoptovali si a starajú sa o územie Hrubečského potoka, ktoré vyhlásili za Územie chránené školou. Okrem toho sa pravidelne podieľajú na čistení rieky Hornád, výsadbe stromov, jarných upratovaniach. Do programu sa zapájajú aj svojimi vlastnými podnetmi.“ Základná škola je výnimočná aj predmetom Environmentálna výchova, ktorý sa vyučuje sa na druhom stupni. Snahu žiť a myslieť eko ocenila aj holandská kráľovná Beatrix, ktorá školu navštívila v roku 2007.

Bylinná špirála v ZŠ Želiarska

ZŠ Želiarska 4. Foto: Lucia Lengyelová

Žiť a myslieť eko sa učia aj deti zo základnej školy s materskou školou v obci Ťahanovce. Okrem toho, že separujú odpad, mapujú čierne skládky a idú príkladom ostatným obyvateľom, učia sa vytvoriť si cit k prírode. Starajú sa aj o veľký areál školy, v ktorom si vypestovali bylinnú špirálu. „Bylinná špirála pozostáva z rôznych rastlín, ktoré si nasadili, ďalej pestujú a spoznávajú naši žiaci. Učia sa tak nielen o účinkoch byliniek, ale aj o zodpovednosti, ktorú voči prírode máme. Jeden rok zbierali, sušili a balili rumanček, ktorý sme potom využili ako dar pre cenné návštevy školy. Školská jedáleň využíva pažítku a petržlen do jedál, pán školník si varí mätový čaj, žiaci z nej s obľubou pojedajú „šošku“ a naháňajú sa pri nej,“ vysvetlila riaditeľka školy Viera Kuliková. Vďaka tomu si deti a mládež tieto pozitívne návyky berú aj do skutočného života. Starajú sa o zeleň aj mimo areálu školy a kontrolujú dospelých. Žiaci si vyrobili rôzne nálepky, ktoré upozorňujú na environmentálne správanie sa. „Moja dcéra dala do kúpelne nad vodovodný kohútik  nálepku „Šetri vodou“. Stačí, že vodu nechám tiecť len chvíľu dlhšie a už ma napomenie,“ prezradila riaditeľka. Škola má aj svoju eko hliadku, ktorá pravidelne kontroluje jednotlivé triedy a ich prínos pre životné prostredie, najmä správne triedenie odpadu. Tak sa žiaci motivujú medzi sebou a výsledky sú vzorom aj pre ostatné školy.

ZŠ Krosnianska 4

Aj žiaci základnej školy Krosnianska 4 musia spĺňať podmienky a kroky, ktoré udáva medzinárodný projekt Zelená škola. Vlastne nemusia. Oni chcú separovať odpad, zveľaďovať prírodu výsadbou drevín a učiť sa o prospešnom správaní sa k prírode. Podľa učiteľky a koordinátorky projektu Tatiany Hohošovej sú výsledky ich snahy viditeľné: „V škole máme ekohliadky, ktoré kontrolujú svojich spolužiakov. Tak vieme, že sa naozaj naučili separovať odpad či šetriť vodou a energiou. Žiakov motivujeme aj inými cestami. Zriadili sme učebňu v prírode, vyhlasujeme rôzne súťaže a zapájame ich do environmentálnych projektov. Samotné deti sú vzorom aj pre rodičov, ktorí sa do projektu taktiež zapájajú.“

Aj vaša škola môže dať „zelenú“ ochrane životného prostredia, a to zapojením sa do 8. ročníka programu Zelená škola, do 14. septembra tohto roku.

Gabriela Kuchárová

Miroslava Psárová, študentka Masmediálne štúdiá na UPJŠ, Košice

 

 


Tags: , , , ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Zelené školy

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems