Multikultúrne Košice

| Tretí sektor | 24. 9. 2012

Stretávať v uliciach nášho mesta iné národy už pre nás nie je nič nezvyčajné. Mnohé z nich žijú mimo rodného kraja dlhé roky, ale napriek tomu nezabúdajú na svoju reč i tradície. K tomu im pomáhajú aj spolky národnostných menšín, ktoré pre svojich členov pravidelne organizujú stretnutia, oslavy národných sviatkov, ale aj výlety do domoviny. V tomto zmysle môžeme povedať, že každá národnostná menšina prispieva k multikultúralnosti mesta Košice.

Národnostné spolky v Košiciach združuje Klub národnostných menšín, ktorý sídli v meštianskom dome na Mäsiarskej ulici, v niekdajšom domove Sándora Máraiho. Nepochybne je v záujme každého spolku rozvíjať život menšín na Slovensku a zachovávať tradície a kultúru jednotlivých národov.

Český spolok

Český spolok v Košiciach má viac ako 500 členov, aktívne pracuje s deťmi a mládežou, organizuje výlety a kultúrne podujatia a tiež vystúpenia úspešného „Ženského zboru Českého spolku“. Predsedkyňa Českého spolku pani Takáčová hovorí: „Košice sú multikultúrnym mestom už svojím zložením, pretože sú mestom multinárodnostným a multináboženským. Je tu široké spektrum ponuky kultúrnych programov a tolerantnosť tejto rôznorodosti tiež svedčí o multikultúre.“

Nemecká kultúra sa revitalizuje

Aj podľa pána Gedeona, predsedu Karpatskonemeckého spolku: „SúKošice vzorným multikultúrnym mestom, lebo sa starajú o všetky národnostné menšiny, počnúc športovými aktivitami v lete, až po vianočné slávnosti, organizované v Starej radnici.“ Hlavným cieľom spolku je revitalizovať nemecký jazyk a nemeckú kultúru na území Slovenska, najmä v oblastiach, kde kedysi žili Nemci. V Košiciach má miestna skupina 302 členov, v rámci ktorej pôsobí aj spevácky zbor, záujmová skupina mládeže a malá knižnica nemeckej literatúry.

ZRUS

Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky – ZRUS má v súčasnosti takmer 500-člennú základňu, pre ktorú mestská rada pripravuje programy rozličného žánru ako napríklad besedy, literárne večery či stretnutia pri vianočnom stromčeku. Podpredseda ZRUS pán Magur rozhodne považuje Košice za multikultúrne mesto pretože: „Pôsobí tu najviac spolkov národnostných menšín.“ Zväz i mesto Košice úspešne reprezentujú ochotnícky divadelný súbor Dumka a ukrajinský spevácky súbor Karpaty.

Srbská kultúra

Cieľom spolku Srbov je udržiavať a tvorivo rozvíjať kultúru srbskej národnostnej menšiny prostredníctvom hudobných zoskupení, výtvarníkov či fotografov, a tiež zachovávať tradície a písmo. „Košice ako multikultúrne mesto majú dlhú a bohatú tradíciu tolerantného spolužitia rôznych národov, kultúr, etník a jazykov. Táto tradícia je živá dodnes a Košice sú tak vzorovým príkladom multikultúrnosti. Srbskú kultúru sa snažíme prezentovať aj obyvateľom Košíc prostredníctvom festivalu srbskej kultúry,ochutnávok gastronomických špecialít alebo prehliadky dokumentárnych filmov,“ hovorí pani Sedrovičová zo Srbského spolku.

Deň maďarskej hudby 2012 v Športovo-zábavnom areáli Juh. Foto: archív Csemadoku.

Aj spolky potrebujú injekciu

Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku zveľaďuje umelecký, vedecký a  kultúrny život národa a rozvíja vzdelávanie v materinskom jazyku. „Nedávno sme organizovali Deň maďarskej hudby, na ktorý mohli prísť ľudia nielen z nášho spolku. Na takéto akcie však potrebujeme povolenie od organizátorov v Maďarsku. Čo sa týka mesta, je všetko v poriadku, spolky združuje Klub národnostných menšín a pôsobí tu aj Komisia národnostných menšín. Žiaľ, v budúcom roku niektoré menšiny z kultúrneho programu vypadnú, pretože neboli oslovené projektom EHMK 2013. Nedávno sme mali problém, keď sme chceli zorganizovať jedno predstavenie a peniaze sme nedostali. Dúfame, že sa nám napriek tomu budúci rok k projektu podarí pripojiť,“ hodnotí tajomníčka organizácie mestského výboru v Košiciach Timea Faber.

Okrem spomínaných spolkov pôsobia v Košiciach aj Kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku, Nadácia Dobrá rómska víla, Spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku, Rusínska obroda a Židovská náboženská obec, ktoré sa nám však do uzávierky nepodarilo kontaktovať.

Miroslava Psárová, študentka Masmediálnych štúdií na UPJŠ v KošiciachTags: ,

Prečítajte si aj:

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre ku článku: Multikultúrne Košice

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KRUK Košice T-Systems